Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Diabetik ve Non-Diabetik Hastalarda Orta Dönem Anjiyografik Sonuçların Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 498-503

Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Diabetik ve Non-Diabetik Hastalarda Orta Dönem Anjiyografik Sonuçların Karşılaştırılması

Hilmi TOKMAKOĞLU1, Bora FARSAK2, Serdar GÜNAYDIN2, Özer KANDEMİR2, Cem YORGANCIOĞLU3, Tevfik TEZCANER1, Kaya SÜZER4, Yaman ZORLUTUNA2, Can ÖZER5
1Cardiovascular Clinic, Bayındır Hospital, Ankara
2Cardiovascular Clinic, Ankara
3Departmant of Cardiovascular Surgey, Hacettepe University, Ankara
4Institute of Cardiology, Istanbul University, Istanbul
5Cardiology Clinic, Bayındır Hospital, Ankara

Koroner Bypass Cerrahisi Uygulanan Diabetik ve Non-diabetik Hastalarda Orta Dönem Anjiyografik Sonuçların Karşılaştırılması Diabetes mellitus koroner bypass cerrahisi (CABG) uygulanan olgularda erken ve geç dönem sonuçlarını etkileyen bir risk faktörüdür. 1992-2001 yılları arasında konvansiyonel metodla CABG uygulanan olgulardan 101 diabetik ve 309 non-diabetik hastada operasyondan ortalama 53 ve 54 ay sonra anjiyografik olarak greft açıklığı, yeni lezyon gelişimi ve reintervensiyon-reoperasyon oranları değerlendirildi. Ortalama yaş diabetik grupta 61.3 ±10.7 yıl, non-diabetik grupta 59.4 ±11.2 yıl saptandı. İki grup arasında preoperatif parametreler incelendiğinde kadın hasta oranı %26.7?ye karşı %11.7 (p=0,001), 3 damar hastalığı %55.4?e karşı %41.7 (p=0.02), sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon değeri %54.5 ±8.9?a karşı %56.6 ±8.5 (p=0,03) saptandı. Diabetik grupta toplam 309, non-diabetik grupta toplam 902 distal anastomoz değerlendirildi. Buna göre her iki grupta sol internal mamari arterde ve safen vende açıklık oranı sırasıyla; %95.9?a, %94.6 (p>0,05) %79.6?a, %73.7 (p>0,05) olarak saptandı. Diabetik grupta 37 olguda (%36.6), non-diabetik grupta 79 (%25.6) olguda yeni lezyon gelişimi saptandı (p=0.04). Buna göre yeni lezyondan muaf olma oranı diabetik grupta %66.3, (%95 CI 81.4 ?109.1 ay), non-diabetik grupta %76.6 (%95 CI: 98.5-118.8 ay) olarak saptandı (p>0.05). Reintervasyon oranı %32.7?ye, %27.5, (p>0.05) reoperasyon oranı ise %0 ve %0.6 (p>0.05) olarak saptandı. Buna göre reintervensiyon ? reoperasyondan bağımsız yaşam oranı %67.3 (%95 CI: 84.7 ?112.6 ay), %72,7 (%95 CI: 96?117 ay) olarak saptandı (p>0,05). Bu çalışmada CABG sonrası yeni lezyon gelişiminde diabet bağımsız bir risk faktörü olarak saptanmasına karşın orta dönemde diabetik ve non diabetik hastalarda greft açıklığı ve reintervasyon oranlarında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, koroner anjiyografi, koroner arter by-pass cerrahisi

Comparison of Mid-term Angiographic Results in Diabetic and Non- diabetic Patients After Coronary Artery Bypass Grafting

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hilmi TOKMAKOĞLU, Bora FARSAK, Serdar GÜNAYDIN, Özer KANDEMİR, Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA, Can ÖZER. Comparison of Mid-term Angiographic Results in Diabetic and Non- diabetic Patients After Coronary Artery Bypass Grafting. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 498-503
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale