Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Floppy mitral kapak sendromuna yol açan çok sayıda anjiyomatöz mitral kapak kisti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 253-255

Floppy mitral kapak sendromuna yol açan çok sayıda anjiyomatöz mitral kapak kisti

Nazmi Gültekin, Emine Küçükateş, Murat Ersanlı, Erhan Kansız
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Bu yazıda, verüköz endokardit tutulumu olan mitral kapak dokusundan kaynaklanan ve floppy mitral kapak sendromuna yol açan irili ufaklı çok sayıda anjiyomatöz tipte kistik ve tümöre benzer yapılaşmanın görüldüğü son derece nadir bir olgu sunuldu. Bu kistik tümoral oluşumlar, çarpıntı, nefes darlığı ve eforla gelişen angina pektoris gibi semptomları olan 46 yaşındaki bir kadın hastanın ikiboyutlu ekokardiyografi ile incelenmesi sırasında ortaya çıkarıldı. Ön mitral kapakçığa tutunmuş olan çok sayıda kistik lezyon, pansistolik psödoparaşüt-benzeri mitral kapağı prolapsusu ve ciddi mitral yetersizliğine yol açmıştı. Mitral kapağın ve kistik tümöral oluşumların cerrahi olarak çıkarılmasından sonra hastaya prostetik mitral kapak takıldı. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Histopatolojik tanı, verüköz endokardite bağlı vaskülatör tümör benzeri yapılardan diffüz anjiyomatöz tipte kistik gelişim olarak bildirildi.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp kapağı hastalığı/ ultrasonografi, mitral kapağı yetersizliği, mitral kapağı prolapsusu/ patoloji/cerrahi.

Multiple angiomatous mitral valve cysts leading to floppy mitral valve syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazmi Gültekin, Emine Küçükateş, Murat Ersanlı, Erhan Kansız. Multiple angiomatous mitral valve cysts leading to floppy mitral valve syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 253-255

Sorumlu Yazar: Nazmi Gültekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale