Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Erişkin Yaş Grubundaki Cor Triatriatum Sinistrum ve Cerrahi Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 266-270

Erişkin Yaş Grubundaki Cor Triatriatum Sinistrum ve Cerrahi Tedavisi

Denyan MANSUROĞLU1, Suat Nail ÖMEROĞLU1, Berk ÖKAYNAK1, Akın İZGİ1, Kaan KIRALİ1, Gökhan İPEK1, Mehmet BALKANAY1, Cevat YAKUT1
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Cor triatriatum nadir görülen bir anomalidir. Yaşları 17, 18 ve 38 olan, 2 kadın 1 erkek hasta cor triatriatum tanısıyla hastanemizde ameliyat edildi. İki hastada interatriyal septum intakt iken, bir hastada geniş atrial septal defekt mevcuttu. İkisinde sağ atriyal girişim uygulanırken bir hastada sol atriyal girişim uygulandı. Mitral yetersizliği olan hastaya ek olarak mitral kapak onarımı yapıldı. Hastaların üçünde de pulmoner hipertansiyon gelişmişti. Hiçbir hastada erken veya geç mortalite ve morbidite görülmedi. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 266-270)

Anahtar Kelimeler: Cor triatriatum sinistrum, cerrahi tedavi, pulmoner hipertansiyon

Adult Cor Triatriatum Sinistrum and its Surgical Treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Denyan MANSUROĞLU, Suat Nail ÖMEROĞLU, Berk ÖKAYNAK, Akın İZGİ, Kaan KIRALİ, Gökhan İPEK, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT. Adult Cor Triatriatum Sinistrum and its Surgical Treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 266-270
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale