Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ölümcül pulmoner emboliye yol açan serbest yüzen dev trombüsün sağ atriyuma geçişinin ekokardiyografik olarak izlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 41-43

Ölümcül pulmoner emboliye yol açan serbest yüzen dev trombüsün sağ atriyuma geçişinin ekokardiyografik olarak izlenmesi

Gülizar Sökmen1, Abdullah Sökmen1, Alptekin Yasım2, Hafize Öksüz3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Serbest yüzen sağ kalp trombüsleri akut pulmoner embolili hastaların %4-%8’inde görülebilir. Yetmiş altı yaşında bir erkek hasta, akut pulmoner emboli şüphesini uyandıran, ani başlangıçlı nefes darlığı ve plörotik ağrı nedeniyle koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yakın zaman önce yapılan koroner anjiyografide sol ön inen koroner arter proksimalinde %50 darlık saptanmıştı. On yıldan fazla süredir diyabet ve hipertansiyon olan hastada venöz tromboemboli ile ilgili bir olay olmamıştı. Yatak başında yapılan transtorasik ekokardiyografide sağ kalp boşluklarında genişleme ve inferior vena kavada hareketli dev bir kitle (78x12 mm) görüldü. Ekokardiyografi sırasında trombüsün inferior vena kavadan sağ atriyuma geçtiği, atriyum boşluğuna tam olarak yerleştiği, ve sağ ventriküle doğru uzanım gösterdiği izlendi. Trombüsün cerrahi olarak çıkarılmasına karar verildi. Ancak, anestezi indüksiyonu sırasında hastada kardiyak arrest gelişti. Açık kalp mesajı da dahil tüm resüsitasyon girişimleri yarar sağlamadı. Sağ atriyumdan çıkarılan trombüsün uzunluğu 150 mm idi. Kitlenin trombüs olduğu patolojik incelemeyle de doğrulandı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp atriyumu, pulmoner emboli, trombüs/komplikasyon.

Witnessed migration of a giant, free-floating thrombus into the right atrium during echocardiography, leading to fatal pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülizar Sökmen, Abdullah Sökmen, Alptekin Yasım, Hafize Öksüz. Witnessed migration of a giant, free-floating thrombus into the right atrium during echocardiography, leading to fatal pulmonary embolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 41-43

Sorumlu Yazar: Gülizar Sökmen, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale