Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile ilişkili akut perikardit ve geçici eritroblastopeni [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 349-351

Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile ilişkili akut perikardit ve geçici eritroblastopeni

Yakup Ergül1, Kemal Nişli1, Fatih Keleşoğlu2, Aygün Dindar1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu yazıda, insan parvovirus B19 (PVB19) enfeksiyonuyla ilişkili akut perikardit ve geçici eritroblastopeni tanısı konan sekiz yaşında bir kız hasta sunuldu. Hasta ateş, göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenesinde taşikardi, hepatomegali ve derin kalp sesleri; teleröntgenografide kardiyomegali, ekokardiyografik incelemede ise 25 mm çapında perikart efüzyonu saptandı. Laboratuvar incelemelerinde serum anti-PVB19 IgM ve PVB19 DNA pozitif bulundu. İzlemin ikinci haftasında hastada iki hafta süren ve kendiliğinden düzelen anemi ve retikülositopeni gelişti. Üçüncü ayın sonunda perikat efüzyonu kayboldu, hemoglobin ve hematokrit değerleri normal, serum anti-PVB19 IgM negatif bulundu. Sunulan olgu, PVB19 enfeksiyonu ile ilişkili akut perikarditin çocuklarda bildirildiği ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Anemi/viroloji, eritroblast, parvovirüs B19, insan; perikardit/viroloji

Acute pericarditis and transient erythroblastopenia associated with human parvovirus B19 infection

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Fatih Keleşoğlu, Aygün Dindar. Acute pericarditis and transient erythroblastopenia associated with human parvovirus B19 infection. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 349-351

Sorumlu Yazar: Aygün Dindar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale