Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikülün eş zamanlı kasılmasını etkileyen faktörler: Arteriyel katılık ve merkezi kan basıncı etkili mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 581-588 | DOI: 10.5543/tkda.2012.27474

Hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikülün eş zamanlı kasılmasını etkileyen faktörler: Arteriyel katılık ve merkezi kan basıncı etkili mi?

Abdulkadir Kırış1, Gülhanım Kırış2, Kayıhan Karaman3, Mürsel Şahin1, Ömer Gedikli1, Şahin Kaplan1, Asım Örem4, Merih Kutlu1, Zeynep Kazaz5
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilimdalı, Trabzon
2Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon
3Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı, Trabzon
5Of Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Of, Trabzon

AMAÇ
Sol ventrikül (SV) eş zamanlı kasılma bozukluğu hipertansiyonlu hastalarda sık rastlanılan bir bulgu olup SV hipertrofisi ile ilişkilidir. Arteriyel katılık (AK) ve merkezi (aortik) kan basıncı, SV hipertrofisi gibi hipertansiyon kaynaklı hedef organ hasarında önemli rol oynar. Bu çalışmada, AK, merkezi sistolik ve diyastolik kan basınçları (KB) ve SV senkronizasyon bozukluğu arasındaki ilişki incelendi.

ÇALIŞMA PLANI
Yeni hipertansiyon tanısı konmuş 35 hasta ve 40 kontrol çalışmaya alındı. Tüm çalışma popülasyonuna ‘doku senkronizasyon görüntülemesini’ (DSG) de içeren kapsamlı ekokardiyografik inceleme yapıldı. SV’nin pik sistolik doku hız zamanı (Zs) 12 segment modeli ile ölçüldü ve iki eş zamanlı kasılma bozukluğu indeksi hesaplandı. Nabız dalga hızı (NDH) ve artış indeksini ([email protected]) içeren AK parametreleri ile merkezil sistolik ve diyastolik KB aplanasyon tonometresi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Kan basınçları dışında her iki grubun temel klinik ve ekokardiyografik parametreleri benzerdi. Eş zamanlı kasılma bozukluğu indeksleri hipertansiyonlu hastalarda kontrol grubuna göre uzamıştı: 12 segmentin Zs’nın standart sapması (48.7±18.8 ve 25.8±13.1, p<0.001); herhangi iki segmentin maksimum Zs farkı (143.9±52.2 ve 83.8±39.4, p<0.001), NDH (11.9±2.5 ve 9.5±1.4, p<0.001), [email protected] (27.4±8.3 ve 18.3±9, p=0.009), merkezi sistolik (147.6±20.8 ve 105.4±11, p<0.001) ve diyastolik (99.8±14.4 ve 72.8±9.5, p<0.001) basınçlar hipertansiyonlu hastalarda kontrol grubundan daha yüksekti. Çok değişkenli analizde, merkezi sistolik KB (β=0.496, p=0.03), SV kitle indeksi (β=0.232, p=0.027) ve beden kütle indeksi (β=0.308, p=0.002) eş zamanlı kasılma bozukluğu ile bağımsız ilişkili bulundu.

SONUÇ
Merkezi sistolik KB, yeni tanı konmuş hipertansiyonlu hastalarda SV’nin eş zamanlı kasılma bozukluğunun bağımsız öngördürücüsüdür. Ancak [email protected], SV eş zamanlı kasılması üzerinde doğrudan etkiye sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, kan basıncı; beden kütle indeksi; ekokardiyografi, Doppler/yöntem; kalp yetersizliği/epidemiyoloji; hipertansiyon; hipertrofi, sol ventrikül; nabız dalga hızı; vasküler direnç; ventrikül disfonksiyonu, sol/etyoloji

Factors affecting left ventricular synchronicity in hypertensive patients: are arterial stiffness and central blood pressures influential?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdulkadir Kırış, Gülhanım Kırış, Kayıhan Karaman, Mürsel Şahin, Ömer Gedikli, Şahin Kaplan, Asım Örem, Merih Kutlu, Zeynep Kazaz. Factors affecting left ventricular synchronicity in hypertensive patients: are arterial stiffness and central blood pressures influential?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 581-588

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Kırış, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale