Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dev sol atrium [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 223-223

Dev sol atrium

Hüseyin Uğur Yazıcı, Burak Akçay, Ünal Öztürk, Abdurrahman Tassal
Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: dev sol atriyum

A Giant left atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin Uğur Yazıcı, Burak Akçay, Ünal Öztürk, Abdurrahman Tassal. A Giant left atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 223-223

Sorumlu Yazar: Hüseyin Uğur Yazıcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale