Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yaşlı bir hastada sol koroner arterin pulmoner arterden köken alması anomalisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 198-198 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01776

Yaşlı bir hastada sol koroner arterin pulmoner arterden köken alması anomalisi

Tolga Sinan Güvenç1, Denizhan Karaçimen2, Hatice Betül Erer2, Mehmet Eren2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kars
2Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Sol koroner arterin anormal olarak pulmoner arterden köken alması, Bland-White-Garland sendromu, Ekokardiyografi.

Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in an elderly patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Sinan Güvenç, Denizhan Karaçimen, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in an elderly patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 198-198

Sorumlu Yazar: Tolga Sinan Güvenç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale