Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
50. Yıl Özel Sayı Önsöz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): -21--21

50. Yıl Özel Sayı Önsöz

Lale Tokgözoğlu
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


50th Anniversary Special Issue Foreword

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu. 50th Anniversary Special Issue Foreword. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): -21--21

Sorumlu Yazar: Lale Tokgözoğlu
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale