Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
aVR'de pozitif T dalgası: Sadece bir ayna yansıması mı yoksa gerçek mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 335-336 | DOI: 10.5543/tkda.2019.24539

aVR'de pozitif T dalgası: Sadece bir ayna yansıması mı yoksa gerçek mi?

Elif Hande Özcan Çetin1, Mehmet Serkan Çetin2
1Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Tobb-etu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: elektrokardiyografi, aVR, T dalgası

Yorum yapılan ilişkili makale

Makaleye erişmek için tıklayınız


Positive T Wave in aVR: Is It just a mirror reflection or the virtual?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Elif Hande Özcan Çetin, Mehmet Serkan Çetin. Positive T Wave in aVR: Is It just a mirror reflection or the virtual?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 335-336

Sorumlu Yazar: Elif Hande Özcan Çetin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale