Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Radyonüklid Ventrikülografi Sırasında İntravenöz Dipiridamol ve İzometrik Egzersizin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 144-149

Radyonüklid Ventrikülografi Sırasında İntravenöz Dipiridamol ve İzometrik Egzersizin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri

Mefküre PLATİN1, Vedat SANSOY1, Burhan POLAT1, Deniz GÜZELSOY1, Cem DEMİROĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Haseki, İstanbul

Çalışmamızda 11 normal, 36 KAH'lı olguda intravenöz (İV) Dipiridamol (Dp) sonrasında ve handgrip ile izometrik egzersiz (İHE) sırasında uygulanan radyonüklid ventrikülografinin (RVg) koroner arter hastalığı (KAH) tanısındaki değeri araştırıldı. Test öncesi, IV Dp sonrası ve ardından İHE sırasında RVg yapıldı. Normal olgularda Dp sonrasındaki ve İHE sırasındaki ortalama ejeksiyon fraksiyonu (EF) artışları KAH'lı olgulara göre anlamlı olarak yüksekti (% 6.6±2.6 ya % 2.6±4.0 p<0.001 ve % 5.6±1.9 a %-0.4±4.3). EF'daki % 5 den düşük artış anormal cevap olarak kabul edildiğinde tek başına Dp'un duyarlılığı % 72, özgüllüğü % 73 bulundu. İHE, Dp ile birlikte uygulandığında duyarlılık % 83'e yükselirken özgüllükte değişme olmadı. KAH'lı olguların 5'inde (% 14) Dp'den sonra, 12'sinde (% 33) İHE sırasında yeni duvar hareket bozukluğu oluştu. Sonuç olarak IV Dp ile birlikte yapılan İHE sırasındaki RVg'nin KAH tanısında değerli bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Radyonüklid ventrikülografi, dipiridamol, izometrik egzersiz

Clinical Investigations Usefulness of Dipyridamole-Handgrip Radionuclide Ventriculography Test For Detecting Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mefküre PLATİN, Vedat SANSOY, Burhan POLAT, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU. Clinical Investigations Usefulness of Dipyridamole-Handgrip Radionuclide Ventriculography Test For Detecting Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 144-149
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale