Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter fistülünün perkütan kapanmasının nadir komplikasyonu: Koil ayrılmaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 57-59 | DOI: 10.5543/tkda.2018.23735

Koroner arter fistülünün perkütan kapanmasının nadir komplikasyonu: Koil ayrılmaması

Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koroner arter fistülleri kalp boşlukları üzerine önemli hacim yükü veya koroner çalma fenomenine yol açarak önemli hemodinamik sorunlara yol açabilirler. Koroner arter fistüllerinin kapanması hem cerrahi hem de perkütan yol ile yapılabilir. Perkütan kapama sıklıkla koil embolizasyonu veya damar tıkacı ile yapılmaktadır. Perkütan kapama daha az hastane kalış süresi ve sternum üzerinde nedbe olmaması gibi önemli avantajlarına rağmen, koilin embolizasyonu veya nadir görülen cihaz ayrılmasının yapılamaması gibi komplikasyonları vardır. Bu olgumuzda, sol ana koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistül perkütan yolla kapatılmış ancak koil ayrılması standart anti-tork manevrasına rağmen yapılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner fistül, koil ayrılmaması; perkütan kapama.

A rare complication of percutaneous closure of coronary artery fistula: Inability to retrieve coil

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen. A rare complication of percutaneous closure of coronary artery fistula: Inability to retrieve coil. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 57-59

Sorumlu Yazar: Müslüm Şahin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale