Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 115-115

Uzman Yanıtları

Mehmet Özaydın
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Özaydın. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 115-115

Sorumlu Yazar: Mehmet Özaydın, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale