Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
5-Florourasil Tedavisine Bağlı Akut Geçici Diyastolik Disfonksiyonu: Olgu Bildirisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 262-265

5-Florourasil Tedavisine Bağlı Akut Geçici Diyastolik Disfonksiyonu: Olgu Bildirisi

Ceyhun CEYHAN1, Nezih MEYDAN1, Tarkan TEKTEN1, Alper O.ONBAŞILI1, Sabri BARUTCA1, Banu ÖZTÜRK1
Adnan Menderes University, Medical School, Department of Cardiology, Aydın

5-Florourasilin kardiyak toksisitesine bağlı olarak gelişen aritmi, angina pektoris ve miyokard infarktüsü gibi birçok tıbbi sunum bildirilmiştir. 5-Florourasil’e bağlı kardiyak toksisitenin takibinin, sadece klinik bulgular, kan basıncı ve EKG ile yapılması bu durumun olduğundan daha az saptanmasına neden olabilmektedir. Biz 5-Florourasil tedavisi alan bir kanser hastasında, ekokardiyografik geçici diyastolik disfonksiyonun bulgularını bildirmekteyiz. Mitral akım hızı örneklerinin seri ekokardiyografik değerlendirilmesinde, başlangıçtaki anormal relaksasyon örneğinin tedaviden 48 saat sonra, semptom ve EKG bulgusu olmaksızın, restiriktif tip diyastolik disfonksiyona değişmesi gösterilmiştir. Onbeşinci günde diyastolik disfonksiyon parametreleri, tedavi öncesi değerlere dönmüştür. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 262-265)

Anahtar Kelimeler: Diyastolik disfonksiyon, ekokardiyografi, 5-florourasil

Acute Transient Diastolic Dysfunction Induced by 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ceyhun CEYHAN, Nezih MEYDAN, Tarkan TEKTEN, Alper O.ONBAŞILI, Sabri BARUTCA, Banu ÖZTÜRK. Acute Transient Diastolic Dysfunction Induced by 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 262-265
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale