Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tip 1 Diabetik Adolesan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doppler Ekokardiyografi ile İncelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 109-112

Tip 1 Diabetik Adolesan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doppler Ekokardiyografi ile İncelenmesi

Emir DÖNDER1, Ali AYATA1, Oğuz AYHAN1, Harika ÇELEBİ1, Ramiz ÇOLAK1, Nadi ARSLAN1
Fırat Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Çocuk Anabilim Dalları, Elazığ

Bu çalışmada Tıp 1 diabetes mellituslu (Tip 1 DM) 16 hastada (9 erkek, 7 kız, ortalama 12.31±0.51 yaş) sol ventrikül diyastolik ve sistolik fonksiyonları (LVDF, LVSF) Doppler ekokardiyografi ile incelendi ve kontrol grubu (KG) (10 erkek, 8 kız, ortalama 12.66±0.49 yaş) ile karşılaştırıldı. Tip 1 DM'lu hastalarda KG'na göre LVDF parametrelerinden erken diyastolik ortalama ve zirve akım hızlarının (EVM, p<0.025, EVP, p<0.0005), E/A oranının (p<0.0005), EVM integralin (p<0.025) anlamlı olarak azaldığı, geç diyastolik akımının akselerasyon (AAA, p<0.0005) ve deselerasyon (ADA, p<0.005) averajlarının arttığı, fakat LVSF parametrelerinin etkilenmediği gözlendi. Sonuç olarak, Tip 1 DM'lu hastalarımızda LVDF'un etkilendiğini, fakat LVSF'nun etkilenmediğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Doppler ekokardiyografi, tip 1 diabetes mellitus, diyastolik fonksiyon, sistolik fonksiyon

Evaluation of Left Ventricular Functions by Doppler Echocardiography in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emir DÖNDER, Ali AYATA, Oğuz AYHAN, Harika ÇELEBİ, Ramiz ÇOLAK, Nadi ARSLAN. Evaluation of Left Ventricular Functions by Doppler Echocardiography in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 109-112
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale