Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Yeni bir Tedavi Yöntemi: Bazal Septumda İnfarktüs Oluşturulması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(2): 124-128

Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatide Yeni bir Tedavi Yöntemi: Bazal Septumda İnfarktüs Oluşturulması

Tuğrul OKAY1, Murat MOĞOLKOÇ1, Hazım DİNÇER1, Sabahat İNANIR1, Işık ERDOĞAN1, Yavuz MAŞRAPACI1
Bayındır Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği ve Nükleer Tıp Laboratuvarı, Ankara

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide sol ventrikül çıkış yolunda ileri derecede hipertrofiye olan septumum ve dolaylı olarak da mitral ön yaprağın neden olduğu bir obstrüksiyon söz konusudur. Son bir iki yıldır çeşitli ülkelerde bazal septumu besleyen septal arterin tıkanarak septumda oluşturulan infarktüs neticesi sol ventrikül çıkış yolundaki basınç farkının adele kitlesindeki azalma neticesi düştüğü ve olguların semptomlarında belirgin düzelme olduğu gösterilmeye başlanmıştır. Biz de medikal tedaviye yanıtsız Class II efor anginası olan 37 yaşındaki kadın hastada birinci septal arteri saf alkol ile tıkayarak sol ventrikül çıkış yolundaki basınç farkının ortalama 22 mmHg'dan 3 mmHg'ya düştüğünü gözledik. İşlem sonrası asemptomatik hale gelen olgunun efor kapasitesinde belirgin artış oldu ve oluşturulan bazal septum infarktüsü miyokard perfüzyon sintigrafisi ile de ortaya kondu. Olgunun Türkiye'de yayınlanan ilk septal infarktüs olmasının yanısıra, semptomlarında dramatik düzelme göstermiş olması ile de önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hipertrafik obstrüktif kardiyomiyopati, kateter ablasyonu, septal infarktüs.

A New Treatment Option for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Alcohol-induced Septal Inrarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuğrul OKAY, Murat MOĞOLKOÇ, Hazım DİNÇER, Sabahat İNANIR, Işık ERDOĞAN, Yavuz MAŞRAPACI. A New Treatment Option for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: Alcohol-induced Septal Inrarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(2): 124-128
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale