Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Carpenter sendromu ve çift çıkışlı sağ ventrikül birlikteliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 454-457 | DOI: 10.5543/tkda.2016.16040

Carpenter sendromu ve çift çıkışlı sağ ventrikül birlikteliği

Osman Güvenç1, Derya Çimen1, Derya Arslan2, İbrahim Güler3
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Carpenter sendromu (Akrosefalopolisindaktili tip 2, OMIM 201000), nadir görülen ve otozomal resesif olarak geçen bir hastalıktır. Akrosefali, kraniyosinostoz, fasiyal asimetri polidaktili ve sindaktili, obezite, hipogonadizm, mental gerilik ve kornea opasitesi gibi anomalilerin yanında en sık olarak ventriküler septal defekt, patent duktus arteriyozus ve pulmoner stenoz olmak üzere doğuştan kalp hastalıklarıyla da birlikte olabilir. Çift çıkışlı sağ ventrikül, her iki büyük damarın tamamen veya büyük oranda morfolojik sağ ventrikülden çıktığı bir hastalıktır. Bildiğimiz kadarıyla bu sendromla birlikte çift çıkışlı sağ ventrikül hastalığı literatürde tanımlanmamıştır. Bu yazıda, Carpenter sendromu ve çift çıkışlı sağ ventrikül birlikteliği olan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Carpenter sendromu, çift çıkışlı sağ ventrikül, çocuk, doğumsal kalp hastalığı.

Co-occurrence of Carpenter syndrome and double outlet right ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, İbrahim Güler. Co-occurrence of Carpenter syndrome and double outlet right ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 454-457

Sorumlu Yazar: Osman Güvenç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale