Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Brakiyosefalik arter stenozuna sekonder dijital nekroz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 488-488 | DOI: 10.5543/tkda.2017.15863

Brakiyosefalik arter stenozuna sekonder dijital nekroz

Abdulrahman Naser, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Khagani İsgandarov, Cevat Kırma
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji,İstanbul

Anahtar Kelimeler: Brakiosephalik arter, stenoz, dijital nekroz.

Digital necrosis secondary to brachiocephalic artery stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdulrahman Naser, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Khagani İsgandarov, Cevat Kırma. Digital necrosis secondary to brachiocephalic artery stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 488-488

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale