Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran bir olguda izole sol ventrikül divertikülü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 222-224

Göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran bir olguda izole sol ventrikül divertikülü

Mustafa Çalışkan0, Doğan Erdoğan2, Hakan Güllü0, Haldun Müderrisoğlu0
1
2Department of Cardiology, Başkent University, Konya Medical and Research Center, Konya

Ventrikül divertikülleri genellikle asemptomatiktir; sıklıkla diğer kardiyak anomalilerde birlikte görülür ve erken çocukluk döneminde saptanır. Bu yazıda, yaklaşık sekiz yıldır eforla ilişkili göğüs ağrısı şikayeti olan, ekokardiyografide ve sol ventrikülografide gerçek kontraktil izole sol ventrikül divertikülü saptanan 73 yaşındaki bir kadın hasta sunuldu. Koroner arterleri normal bulunan ve başka bir doğuştan anomali saptanmayan hastanın tıbbi tedavi ile izlenmesine karar verildi. Üç ay beta-bloker, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ve antiagregan tedavisi uygulanan hastada göğüs ağrısının tekrarlamadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı; divertikül/komplikasyon/tedavi; kalp hastalığı/tanı; kalp ventrikülü.

Isolated left ventricular diverticulum in a patient presenting with chest pain

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Çalışkan, Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Haldun Müderrisoğlu. Isolated left ventricular diverticulum in a patient presenting with chest pain. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 222-224
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale