Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalarda bitkisel kökenli alternatif tedavilerin ve tamamlayıcı besin ürünlerinin tüketim prevalansı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 218-224 | DOI: 10.5543/tkda.2013.15146

Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalarda bitkisel kökenli alternatif tedavilerin ve tamamlayıcı besin ürünlerinin tüketim prevalansı

Esra Gücük İpek1, Yeşim Güray2, Burcu Demirkan2, Ümit Güray2, Habibe Kafes2, Funda Başyiğit3
1Polatlı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Cinnah Kalp Merkezi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların bitkisel kökenli alternatif tedaviler ile tamamlayıcı besin ürünlerini tüketim sıklığını ve bu ürünleri kullanan hastaların demografik özelliklerini, eşlik eden hastalıkları ile ilaç kullanma oranlarını belirlemek.

ÇALIŞMA PLANI
Haziran 2011 ile Mart 2012 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalara yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, kronik hastalık, ilaç, alternatif ve tamamlayıcı tedavi ürünlerinin kullanımı ile bu ürünlerin ne amaçla, kimin tavsiyesi ile başlandığını sorgulayan anket formları verildi. Toplanan formlardaki veriler analiz edildi.

BULGULAR
Toplam 454 hasta ile anket yapıldı. Hastaların %48’i kadın, ortalama yaşları 49±13 idi. Hastaların %12’sinde diyabet, %34’ünde hipertansiyon, %26’sında koroner arter hastalığı, %7’sinde kalp yetersizliği vardı. Hastaların %58’inde kronik bir hastalık, %49’unda her hangi bir kardiyovasküler hastalık, %57’sinde ilaç kullanma öyküsü bulunuyordu. Vitamin ve mineral kullanımı dahil edildiğinde alternatif ve tamamlayıcı ürünleri kullanan 75 (%16) hasta saptandı. Vitamin ve mineraller hariç tutulduğunda 56 (%12) hastanın en az bir ürün, 24 (%5) hastanın birden fazla sayıda ürün kullandığı belirlendi. Sarımsak(n=33), keten tohumu (n=13), zencefil (n=12), omega 3 (n=12), zerdeçal (n=11) en çok tercih edilen ürünlerdi. Hastaların %32’si hipertansiyon, %23’ü hiperlipidemi tedavisi, %20’si daha sağlıklı olmak için bu ürünleri kullandıklarını belirtti. Alternatif ürünleri kullanan grupta kadın hasta oranı kullanmayan gruba kıyasla daha fazla olup (p=0.04), yaş ortalamalarının da daha yüksek olduğu saptandı (p=0.004). Eğitim düzeyinin yüksek olması, ilaç kullanma, kronik hastalık, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık öyküsü, bu ürünleri kullananlarda kullanmayan hastalara göre anlamlı olarak fazlaydı.

SONUÇ
Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalarda bitkisel kökenli alternatif tedaviler ile tamamlayıcı besin ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı belirlendi. Yaşlı, eğitim düzeyi yüksek, kadın cinsiyette olan, ilaç kullanan ve kronik bir hastalığı bulunan hastalarda bu ürünlerin daha fazla tüketildiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Anket, besin destekleri; bitkiler, tıbbi; kardiyovasküler hastalıklar/ilaç tedavisi; tamamlayıcı terapiler; Türkiye/epidemiyoloji.

The prevalence of alternative herbal medicine and nutritional complementary product intake in patients admitted to out-patient cardiology departments

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Esra Gücük İpek, Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ümit Güray, Habibe Kafes, Funda Başyiğit. The prevalence of alternative herbal medicine and nutritional complementary product intake in patients admitted to out-patient cardiology departments. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 218-224

Sorumlu Yazar: Esra Gücük İpek, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale