Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2011 Yıllığı: Kalp kapak hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 85-101

2011 Yıllığı: Kalp kapak hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor

Raphael Rosenhek


Almanac 2011: valvular heart disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Raphael Rosenhek. Almanac 2011: valvular heart disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 85-101

Sorumlu Yazar: Raphael Rosenhek, Austria
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale