Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Görüntülü olgu örnekleri: Sol ventrikülde dev yalancı anevrizmanın üçboyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 78-78

Görüntülü olgu örnekleri: Sol ventrikülde dev yalancı anevrizmanın üçboyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Yeşim Güray1, Burcu Demirkan1, Ayça Boyacı1, Fehmi Katırcıoğlu2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu ekokardiyografi, sol ventriküler yalancı anevrizma. miyokard infarktüsü

Three-dimensional echocardiographic evaluation of a giant left ventricular pseudoaneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ayça Boyacı, Fehmi Katırcıoğlu. Three-dimensional echocardiographic evaluation of a giant left ventricular pseudoaneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 78-78

Sorumlu Yazar: Yeşim Güray, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale