Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Genç bir hastada kor triatriyatum sinister ve sekundum atriyal septal defekt [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 89

Genç bir hastada kor triatriyatum sinister ve sekundum atriyal septal defekt

Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Ulaş Bildirici, Dilek Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: atriyal septal defekt, kor triatriyatum sinistrum, üç boyutlu ekokardiyografi

Cor triatriatum sinister and secundum atrial septal defect in a young patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Ulaş Bildirici, Dilek Ural. Cor triatriatum sinister and secundum atrial septal defect in a young patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 89

Sorumlu Yazar: Tayfun Şahin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale