Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ kalp yetersizliğine neden olan parakardiyak kitle: Tekstiloma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 87

Sağ kalp yetersizliğine neden olan parakardiyak kitle: Tekstiloma

Yalçın Velibey, Sait Terzi, Ayşe Emre, Kemal Yeşilçimen
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Parakardiyak kitle, Tekstiloma, sağ kalp yetmezliği, cerrahi komplikasyon, bilgisayarlı tomografi

Paracardiac mass causing right heart failure: textiloma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Sait Terzi, Ayşe Emre, Kemal Yeşilçimen. Paracardiac mass causing right heart failure: textiloma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 87

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale