Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türkiye'de İnvazif Kardiyoloji: 1994-1997 Yılı İşlemleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 80-85

Türkiye'de İnvazif Kardiyoloji: 1994-1997 Yılı İşlemleri

Ferhan ÖZMEN1, Servet ÖZTÜRK1, Ömer Kozan1, Vedat Aytekin1, Oktay SANCAKTAR1
Türk Kardiyoloji Derneği İnvazif Kardiyoloji Çalışma Grubu

Son yıllarda ülkemizde giderek daha fazla sayıda kalp kateterizasyon u, koroner anjiyografi ve anjiyoplasti yapılmaktadır. 1994 yılında 31479 vakaya koroner anjiyografi, 4704 vakaya koroner anjiyoplasti ve 1997 yrimda 73294 vakaya koroner anjiyografi, 12098 vakaya koroner anjiyoplasti uygulanmıştır. 1994 yılında 403 mitral valvuloplasti, 90 pulmoner, /8 aort ve 6 triküspit valvuloplasti; 1997 yılında ise, 509 mitral, 51 pulmoner, 14 aort ve 5 triküspit kapağa valvuloplasti yapılmıştır. 1997 yılmda yapılan tüm girişimlerin maliyeti 18.1 trilyon T.L. idi.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel kardiyoloji, maliyet, Türkiye.

Invasive Cardiology in Turkey: Procedures During 1994-97

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ferhan ÖZMEN, Servet ÖZTÜRK, Ömer Kozan, Vedat Aytekin, Oktay SANCAKTAR. Invasive Cardiology in Turkey: Procedures During 1994-97. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 80-85
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale