Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2011 Yıllığı: Kardiyomiyopatiler. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 76-84

2011 Yıllığı: Kardiyomiyopatiler. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor

Perry M Elliot1, Saidi A Mohiddin2
1
2


Almanac 2011: Cardiomyopathies. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Perry M Elliot, Saidi A Mohiddin. Almanac 2011: Cardiomyopathies. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 76-84

Sorumlu Yazar: Saidi A Mohiddin, United Kingdom
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale