Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dev Sol Atriyumda Sol Atriyal Plikasyonun Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Postoperatif Hemodinamik Bulgular Üzerine Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 296-299

Dev Sol Atriyumda Sol Atriyal Plikasyonun Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Postoperatif Hemodinamik Bulgular Üzerine Etkileri

B. Hayrettin ŞİRİN1, Ahmet BALTALARLI1, Ayhan AKÇAY1, Cengiz ÖZBEK2, Nagehan KARAHAN2, Mansur ŞAĞBAN2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Denizli
2İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Mitral kapak hastalığına bağlı olarak görülebilen dev sol atriyum, komşu organlar üzerinde oluşturduğu bası nedeniyle sıklıkla postoperatif hemodinamik ve solunumsal sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada dev sol atriyumlu mitral kapak hastalığı olgularında sol atriyal plikasyon (SAP) uygulamasının özellikle sol ventrikül fonksiyonu ve postoperatif hemodinamik bulgular üzerindeki etkileri araştırıldı. Sol atriyum çapı 60 mm veya üzerinde olan 27 mitral kapak hastalığı olgusu çalışmaya alındı. Mitral kapağa yönelik cerrahi girişime ilave olarak 12 olguda Kawazoe metodu ile paraanüler SAP uygulandı. (SAP grubu); diğer 15 olguda sol atriyuma yönelik herhangi bir cerrahi girişim yapılmadı (non-SAP grubu). Her iki grupta erken postoperatif dönemde izlenen hemodinamik bulgular karşılaştırıldı: SAP grubunda strok volüm indeksi (STRVI) anlamlı olarak daha yüksek, diüretik gereksinimi anlamlı olarak daha düşük bulundu, sinüs ritmi daha sık olarak izlendi (SAP ve non-SAP gruplarında sırasıyla STRVI: 47±6 VE 38±7 ml/m2, furosemid kullanımı kişi başına 24±10 ve 45±28 mg, sinüs ritmi: % 67 ve %27, p<0.05). Bu bulgular ışığında, sol atriyal plikasyonun sol ventrikül fonksiyonu ve hemodinamk bulgular üzerine oldukça olumlu etkileri olduğu ve dev sol atriyumlu olgulara uygulanmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak hastalığı, dev sol atriyum, sol atriyal plikasyon.

Effects of Left Atrial Plication for Gian Left Atrium on Left Ventricular Function and Postoperative Hemodynamics

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
B. Hayrettin ŞİRİN, Ahmet BALTALARLI, Ayhan AKÇAY, Cengiz ÖZBEK, Nagehan KARAHAN, Mansur ŞAĞBAN. Effects of Left Atrial Plication for Gian Left Atrium on Left Ventricular Function and Postoperative Hemodynamics. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 296-299
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale