Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriyumda pin-pon topu trombüs [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 617-617 | DOI: 10.5543/tkda.2016.03291

Sol atriyumda pin-pon topu trombüs

Bayram Koroglu1, Adnan Kaya2, Ahmet Oz3, Muhammed Keskin3, Zekeriya Nurkalem3
1Bingöl Devlet Hastanesi
2Suruç Devlet Hastanesi
3Dr. Siyami Ersek Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Mitral stenoz, sol atrial trombüs, pin-pon topu trombüs, komplikasyon.

‘Ping-pong’ ball thrombus in the left atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bayram Koroglu, Adnan Kaya, Ahmet Oz, Muhammed Keskin, Zekeriya Nurkalem. ‘Ping-pong’ ball thrombus in the left atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 617-617

Sorumlu Yazar: Adnan Kaya, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale