Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Triküspit mekanik protez kapaklı hastada kalp pili elektrot kırığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 516-516

Triküspit mekanik protez kapaklı hastada kalp pili elektrot kırığı

Murat Yüce, Murat Sucu, Vedat Davutoğlu
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Anahtar Kelimeler: Triküspit protez kapak, Lead fraktürü, Pacemaker implantasyonu

Pacemaker lead fracture in a patient with tricuspid mechanic prosthetic valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Yüce, Murat Sucu, Vedat Davutoğlu. Pacemaker lead fracture in a patient with tricuspid mechanic prosthetic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 516-516

Sorumlu Yazar: Murat Yüce, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale