Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriyal apendikste dev intraperikardiyal anevrizma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 212-212

Sol atriyal apendikste dev intraperikardiyal anevrizma

Taylan Akgün1, Gökhan Kahveci2, Ahmet Güler3, Oya Andaçoğlu3
1Batman Devlet Hastanesi, Batman
2Rize Devlet Hastanesi, Rize
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler: sol atriyal apendiks, anevrizma

Huge intrapericardial aneurysm of the left atrial appendage

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taylan Akgün, Gökhan Kahveci, Ahmet Güler, Oya Andaçoğlu. Huge intrapericardial aneurysm of the left atrial appendage. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 212-212

Sorumlu Yazar: Gökhan Kahveci, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale