Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Poliüretan kaplı stent ile koroner anevrizmanın dışlanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 609-611 | DOI: 10.5543/tkda.2018.02446

Poliüretan kaplı stent ile koroner anevrizmanın dışlanması

Murat Çimci1, Fabio Rigamonti1, Laura Varotto1, Anne-Lise Hachulla2, Marco Roffi1
1Cenevre Üniversitesi Hastaneleri, Kardiyoloji Bölümü, Cenevre, İsviçre
2Cenevre Üniversitesi Hastaneleri, Radyoloji Anabilim Dalı, Cenevre, İsviçre

Koroner arter anevrizması randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıtların yetersizliğine bağlı olarak zorlayıcı bir klinik durumdur. Olgumuzda, sirkümfleks arter orta segmentteki anevrizmanın PK Papyrus (Biotronik, AG, Bulach, Switzerland) greft stent ile dışlanmasını takdim ettik. Bitiş görüntüleri uygundu.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anevrizması, greft stent; perkütan koroner girişim.

Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane-covered stent

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi. Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane-covered stent. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 609-611

Sorumlu Yazar: Murat Çimci, Switzerland
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale