Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Büyük sağ koroner arter anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 515-515

Büyük sağ koroner arter anevrizması

Servet Altay1, Yalçın Velibey1, Sait Terzi1, Murat Akçar2
1Siyami Ersek Hastanesi Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Hastanesi Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp-damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: anevrizma, sağ koroner arter

Large right coronary artery aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Servet Altay, Yalçın Velibey, Sait Terzi, Murat Akçar. Large right coronary artery aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 515-515

Sorumlu Yazar: Servet Altay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale