TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (1)
Cilt: 46  Ek: 1 - Mart 2018
DAVETLI DERLEME
1.
Kadınlarda kalp damar hastalıklarına yaklaşım
Approach to cardiovascular disease in women
Rezzan Deniz Acar, Meryem Aktoz, Oya Atamaner, Saide Aytekin, Evin Bozçalı Polat, Hülya Gamze Çelik, Ömer Çelik, Betül Cengiz Elçioğlu, Irem Dinçer, Emine Gazi, Öykü Gülmez, Meral Kayıkçıoğlu, Nurgül Keser, Necla Özer, Ayşe Saatçi Yaşar, Asife Şahinarslan, Türkan Seda Tan Kürklü, Lale Tokgözoğlu, Aylin Hatice Yamaç, Özlem Yıldırımtürk, Dilek Çiçek Yılmaz, Neslihan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2018.37913  Sayfalar 1 - 44

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale