TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (1)
Cilt: 44  Ek: 1 - Ocak 2016
DERLEME
1.
Atlet kalbine çoklu modaliteli kardiyak görüntüleme yaklaşımı: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği Uzman Uzlaşısı
The multi-modality cardiac imaging approach to the Athlete's heart: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging
Maurizio Galderisi, Nuno Cardim, Antonello D’andrea, Oliver Bruder, Bernard Cosyns, Laurent Davin, Erwan Donal, Thor Edvardsen, Antonio Freitas, Gilbert Habib, Anastasia Kitsiou, Sven Plein, Steffen E. Petersen, Bogdan A. Popescu, Stephen Schroeder
doi: 10.1093/ehjci/jeu323  Sayfalar 1 - 21

2.
Erişkin hipertansiyonunda ekokardiyografi kullanımı üzerine öneriler: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (EACVI) ve Amerikan Ekokardiyografi Derneği (ASE)† raporu
Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE)
Thomas H. Marwick, Thierry C. Gillebert, Gerard Aurigemma, Julio Chirinos, Genevieve Derumeaux, Maurizio Galderisi, John Gottdiener, Brian Haluska, Elizabeth Ofili, Patrick Segers, Roxy Senior, Robyn J. Tapp, Jose L. Zamorano
doi: 10.1093/ehjci/jeu076  Sayfalar 23 - 51

3.
Akut kardiyovasküler bakımda ekokardiyografinin kullanımı: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği ile Akut Kardiyovasküler Bakım Birliği’nin önerileri
The use of echocardiography in acute cardiovascular care: Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and the Acute Cardiovascular Care Association
Patrizio Lancellotti, Susanna Price, Thor Edvardsen, Bernard Cosyns, Aleksandar N. Neskovic, Raluca Dulgheru, Frank A. Flachskampf, Christian Hassager, Agnes Pasquet, Luna Gargani, Maurizio Galderisi, Nuno Cardim, Kristina H. Haugaa, Arnaud Ancion, Jose-luis Zamorano
doi: 10.1093/ehjci/jeu210  Sayfalar 53 - 80

4.
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda “çok yöntemli” kardiyak görüntülemenin rolü: Suudi Kalp Birliğince Desteklenen Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği Uzman Görüşü
Role of multimodality cardiac imaging in the management of patients with hypertrophic cardiomyopathy: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging Endorsed by the Saudi Heart Association
Nuno Cardim, Maurizio Galderisi, Thor Edvardsen, Sven Plein, Bogdan A Popescu, Antonello D’ Andrea, Oliver Bruder, Bernard Cosyns, Laurent Davin, Erwan Donal, Erwan Donal, Antonio Freitas, Gilbert Habib, Gilbert Habib, Anastasia Kitsiou, Steffen E Petersen, Stephen Schroeder, Patrizio Lancellotti, Patrizio Lancellotti
doi: 10.1093/ehjci/jeu291  Sayfalar 81 - 115

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale