TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (8)
Cilt: 41  Sayı: 8 - Aralık 2013
ARAŞTIRMA
1.
Kararlı koroner arter hastalığı olanlarda elektif stent uygulaması sırasında sCD40L salınımı: İlaç salınımlı stent ile çıplak metal stent etkisinin karşılaştırılması
Soluble CD40 ligand release in patients with stable coronary artery disease during elective stent implantation: effect of drug-eluting stent over bare metal stent
Cihan Dündar, Filiz Kızılırmak, Kürşat Tigen, Akın İzgi, Tansu Karaahmet, Selçuk Pala, Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Mustafa Bulut, Cevat Kırma
PMID: 24351940  doi: 10.5543/tkda.2013.64600  Sayfalar 675 - 682

2.
Akut iskemik inmenin girişimsel kardiyologlar tarafından damariçi yolla tedavisi: İlk ulusal deneyim
Endovascular therapy of acute ischemic stroke by interventional cardiologists: initial national experience
Abdurrahman Tasal, Ahmet Bacaksiz, Mehmet Akif Vatankulu, Talip Asil, Omer Goktekin
PMID: 24351941  doi: 10.5543/tkda.2013.48313  Sayfalar 683 - 690

3.
Koroner yavaş akım fenomeni saptanan hastalarda sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of left ventricular systolic and diastolic functions in patients with coronary slow flow phenomenon
Cemil Zencir, Mustafa Çetin, Hasan Güngör, Kayıhan Karaman, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz, Mücahit Avcil
PMID: 24351942  doi: 10.5543/tkda.2013.51882  Sayfalar 691 - 696

EDITÖRDEN
4.
Editöryal Yorum: Koroner yavaş akım fenomeni: Bir adım ileri iki adım geri
The coronary slow flow phenomenon: one step forward, two steps back
Serdar Sevimli
PMID: 24351943  doi: 10.5543/tkda.2013.22470  Sayfalar 697 - 698

ARAŞTIRMA
5.
Perkütan koroner girişim sonrası -mobiliteye izin veren- kontrollü baskı kemerinin kum torbasıyla karşılaştırılması: Pilot çalışma
Comparison of controlled pressure belt -allowing mobilityto sandbags after percutaneous coronary intervention: pilot study
Süleyman Ercan, Vedat Mehmet Karslı, Vedat Davutoğlu, Ahmad Huraibat, Muhammed Oylumlu, İbrahim Halil İnanç, Murat Yüce, Mehmet Aksoy
PMID: 24351944  doi: 10.5543/tkda.2013.04742  Sayfalar 699 - 704

6.
Erişkin ve çocuklardaki sekundum tip atriyal septal defektlerin perkütan yaklaşım ile kapatılması: Kısa-orta dönem izlem sonuçlarımız
Percutaneous closure of secundum atrial septal defects in pediatric and adult patients: short- and mid-term follow-up results
Yüksel Kaya, Mustafa Yurtdaş, Yemlihan Ceylan, Mustafa Orhan Bulut, Nihat Söylemez, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Karakurt, Ramazan Akdemir, Hasan Öztürk, Yılmaz Güneş, Bahattin Balcı, Mehmet Özkan
PMID: 24351945  doi: 10.5543/tkda.2013.84031  Sayfalar 705 - 713

7.
Çocuklarda kilo fazlalığının kalp fonksiyonlarına etkisi
Effect of overweight on cardiac function in children
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Cayan Akkoyun, Burçin Nalbantoğlu, Birol Topçu, Hasan Değirmenci, Burcu Özdilek, Mustafa Metin Donma
PMID: 24351946  doi: 10.5543/tkda.2013.02072  Sayfalar 714 - 723

OLGU BILDIRISI
8.
Süperior vena kava tıkanıklığı olan bir olgu sunumu
A case report of superior vena cava obstruction
Savaş Tepe, Yavuz Uluca, Timur Timurkaynak
PMID: 24351947  doi: 10.5543/tkda.2013.37786  Sayfalar 724 - 727

9.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması öncesi kriyobalon ile pulmoner ven izolasyonu: Olgu sunumu
Cryoballoon Pulmonary Vein Isolation Prior to Percutaneous Atrial Septal Defect Closure: A Case Report
Kudret Aytemir, Hamza Sunman, Uğur Canpolat, Ali Oto
PMID: 24351948  doi: 10.5543/tkda.2013.94910  Sayfalar 728 - 731

10.
Dört doğal kalp kapağını birden tutan nadir bir enfektif endokardit olgusu - TÖE’nin avantajı
A rare case of quadruple valve infective endocarditis of normal native valves - the advantage of TEE
Pradeep Eswarappa Haranahalli, Supertiksh Yadav, Malay Shukla, Chandra mohan Verma
PMID: 24351949  doi: 10.5543/tkda.2013.11736  Sayfalar 732 - 735

11.
“Örgü” sağ koroner arterin etkileyici bir görüntüsü
An impressive image of woven right coronary artery
Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Hasan Kaya, Faruk Ertaş
PMID: 24351950  doi: 10.5543/tkda.2013.06325  Sayfalar 736 - 737

12.
Sağlıklı bir adolesanda kafeinli “enerji içeceği” tüketimi ardından gelişen spontan koroner arter diseksiyonu
Spontaneous coronary artery dissection in a healthy adolescent following consumption of caffeinated “energy drinks”
Nihat Polat, İdris Ardıç, Murat Akkoyun, Ertan Vuruşkan
PMID: 24351951  doi: 10.5543/tkda.2013.37542  Sayfalar 738 - 742

13.
Perkütan mitral balon valvuloplasti sonrası geç asistoli
Delayed cardiac asystole after percuteneous mitral balloon valvuloplasty
Nermin Bayar, İsa Öner Yüksel, Görkem Kuş, Şakir Arslan
PMID: 24351952  doi: 10.5543/tkda.2013.49932  Sayfalar 743 - 745

DAVETLI DERLEME
14.
Epikardiyal ventrikül taşikardisi
Epicardial Ventricular Tachycardia
Hasan Garan
PMID: 24351953  doi: 10.5543/tkda.2013.41514  Sayfalar 746 - 754

DERLEME
15.
Almanac 2013: acute coronary syndromes [İngilizce Metin]
Almanac 2013: acute coronary syndromes
Pascal Meier, Alexandra J Lansky, Andreas Baumbach
PMID: 24351954  doi: 10.1136/heartjnl-2013-304649  Sayfalar 755 - 764

16.
Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing-an editorial overview of selected research that has driven recent advances in clinical cardiology [İngilizce Metin]
Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing-an editorial overview of selected research that has driven recent advances in clinical cardiology

PMID: 24351955  doi: 10.1136/heartjnl-2013-304592  Sayfalar 765 - 779

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Dört Yaprakçıklı aort kapağında masif aort yetersizliği
Massive aortic regurgitation in the background of a quadricuspid aortic valve
María Elena Arnáiz García, Javier Arnáiz, Ana María Arnáiz García, Jose Aurelio Sarralde Agüayo
PMID: 24351956  doi: 10.5543/tkda.2013.60598  Sayfa 780
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Çıkan aorta dev tromboze sakküler anevrizması
Giant trombosed saccular aneurysm of the ascending aorta
Ali Gökhan Özyıldız, Muhammet Bilgi
PMID: 24351957  doi: 10.5543/tkda.2013.75044  Sayfa 781
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Nadir Bir Birliktelik: Sağ sinüs Valsalva orjinli sol ana koroner artere eşlik eden çoklu korono-kameral fistüller
An unusual co-anomaly: multiple coronary-cameral fistulas and left main coronary artery arising from the right sinus of Valsalva
Abdulkadir Yıldız, Umit Inci, Abdurrahman Akyuz, Mustafa Oylumlu
PMID: 24351958  doi: 10.5543/tkda.2013.92488  Sayfa 782
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Angiographic sheath fracture and its embolization to right atrium during coronary angiography and its successful percutaneous retrieval -an unusual complication
Santosh Kumar Sinha, Ramesh Thakur, Umeshwar Pandey, Mahmadulla Razi
PMID: 24351959  doi: 10.5543/tkda.2013.36079  Sayfa 783
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Dev sol atriyal trombüs ve mekanik kapak trombozlu bir hastada koroner emboli: Cerrahi ve perkütan girişim ile hibrid tedavi
Coronary Embolism in a Patient with Massive Left Atrial Thrombus and Mechanical Valve Thrombus: Hybrid Treatment with Surgery and Percutaneous Intervention
Yusuf Karavelioğlu, Mehmet Yanartaş, Taner Sarak, Ruken Bengi Bakal, Mehmet Özkan
PMID: 24351960  doi: 10.5543/tkda.2013.47701  Sayfa 784
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
22.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Asife Şahinarslan, Muşturay Karçaaltıncaba
Sayfa 785
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 786
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
2013 Yılı Dizini
2013 Index

Sayfalar 787 - 833
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale