TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (2)
Cilt: 40  Ek: 2 - Ekim 2012
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Sözlü Bildiriler [S-001] - [S-049]
Oral Presentations [S-001] - [S-049]

Sayfalar 11 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Sözlü Bildiriler [S-050] - [S-100]
Oral Presentations [S-050] - [S-100]

Sayfalar 39 - 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Sözlü Bildiriler [S-101] - [S-181]
Oral Presentations [S-101] - [S-181]

Sayfalar 67 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Tartışma İçin Seçilmiş Posterler [Tp-001] - [Tp-050]
Moderated Posters [Tp-001] - [Tp-050]

Sayfalar 111 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Poster Bildiriler [P-001] - [P-049]
Poster Presentations [P-001] - [P-049]

Sayfalar 137 - 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Poster Bildiriler [P-050] - [P-099]
Poster Presentations [P-050] - [P-099]

Sayfalar 163 - 187
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Poster Bildiriler [P-100] - [P-150]
Poster Presentations [P-100] - [P-150]

Sayfalar 188 - 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Poster Bildiriler [P-151] - [P-200]
Poster Presentations [P-151] - [P-200]

Sayfalar 214 - 239
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Poster Bildiriler [P-201] - [P-249]
Poster Presentations [P-201] - [P-249]

Sayfalar 240 - 265
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Poster Bildiriler [P-250] - [P-299]
Poster Presentations [P-250] - [P-299]

Sayfalar 266 - 291
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Poster Bildiriler [P-300] - [P-372]
Poster Presentations [P-300] - [P-372]

Sayfalar 292 - 330
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 331 - 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale