TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - Nisan 2006
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF Çalışması 2005 taramasına ilişkin mortalite ve koroner olay analizi
Analysis of all-cause mortality and coronary events in the Turkish Adult Risk Factor Survey 2005
Altan Onat, Ahmet Karabulut, Ali Metin Esen, Hüseyin Uyare Uyarel, Hakan Özhan, Sinan Albayrak, İbrahim Keleş, Vedat Sansoy
Sayfalar 149 - 153

2.
Sol ön inen arter proksimal lezyonlarının saptanmasında aVR derivasyonunun değeri
Predictive value of lead aVR for lesions in the proximal portion of the left anterior descending coronary artery
Nazif Aygül, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Tokaç, Meryem Ülkü Aydın, Mehmet Akif Vatankulu
Sayfalar 154 - 161

3.
Metabolik sendromun geç dönemdeki safen greft hastalığı ile ilişkisi
Association between metabolic syndrome and late saphenous vein graft disease
Mehmet Birhan Yılmaz, Ümit Güray, Yeşim Güray, Şenay Bıyıkoğlu, Halil L. Kısacık, Şule Korkmaz
Sayfalar 162 - 165

4.
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri
Physical activity levels of university students
Sema Savcı, Melda Öztürk, Hülya Arıkan, Deniz İnal İnce, Lale Tokgözoğlu
Sayfalar 166 - 172

OLGU BILDIRISI
5.
Akut miyokard infarktüsü ile başvuran bir hastada sağ koroner ostiumdan çıkan tek koroner arter anomalisi
Isolated single coronary artery originating from a single right coronary ostium in a patient with acute myocardial infarction
Mustafa Gür, Ali Yıldız, Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz
Sayfalar 173 - 176

6.
Miyokard infarktüsünden üç yıl sonra saptanan dev sol ventrikül psödoanevrizması
Giant left ventricular pseudoaneurysm detected three years after myocardial infarction
Ahmet Soylu, Hasan Gök, Cüneyt Narin, Mehmet Kayrak
Sayfalar 177 - 179

7.
Akut batın kliniği ile başvuran bir olguda miyokard infarktüsüne bağlı sol ventrikül serbest duvar yırtılması
Left ventricular free wall rupture due to myocardial infarction in a patient presenting with clinical features of acute abdomen
Zeynep Tartan, Şennur Ünal Dayi, Gökçen Orhan, Neşe Çam
Sayfalar 180 - 183

DERLEME
8.
Kalp dokusuna kök hücre naklinin etkinliğinin değerlendirilmesinde invaziv olmayan görüntüleme yöntemleri
Noninvasive cardiac imaging techniques in evaluating the efficiency of cardiac stem cell therapy
Yelda Tayyareci, Yılmaz Nişancı
Sayfalar 184 - 192

9.
Kardiyovasküler implant ve cihaz takılı hastalarda manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging in patients with cardiovascular implants and devices
Bilal Boztosun, Ömer Aydıner, Ayhan Olcay
Sayfalar 193 - 198

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Görüntülü olgu örnekleri: Sol kol egzerzisi ile ortaya çıkan angina ve vertigo: Sol internal mamaryal arter greftli olguda subklavyen arter stenozu
Case images: Angina and vertigo associated with left arm exercise: subclavian artery stenosis in a case with left internal mammary artery graft
Mehmet Vedat Çaldır, Ümit Güray, Şule Korkmaz
Sayfalar 200 - 201

DIĞER YAZILAR
11.
2005 Yılı üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili yayınlanmış dökümdeki eksikliklerin duyurulması
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Altan Onat
Sayfa 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist

Sayfalar 204 - 205
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 207
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale