TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - Ocak 2006
ARAŞTIRMA
1.
Doğuştan kalp anomalilerinin tedavisinde tekrarlanan ameliyatlar: 108 olguda ameliyat nedenleri, cerrahi teknik ve sonuçlar
Reoperations in congenital heart surgery: causes, surgical techniques, and results in 108 patients
Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Ece Salihoğlu, Tamer Turan, Yasemin Mamur, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu
Sayfalar 1 - 9

2.
Perkütan mitral balon valvüloplastiden sonra global sol ventrikul sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının total ejeksiyon isovolümetik indeks ile değerlendirilmesi: Doku Doppler ekokardiyografi çalışması
Evaluation of the global systolic and diastolic function of the left ventricle by the total ejection isovolume index following percutaneous mitral balloon valvuloplasty: a tissue Doppler imaging study
Nurcan Arat, Nesligül Yıldırım, Ümit Güray, Omaç Tüfekçioğlu, Şule Korkmaz, İrfan Sabah
Sayfalar 10 - 15

3.
Koroner arter hastalığı anjiyografile kanıtlanmış olgularda multidedektör bilgisayarlı tomografinin tanısal doğruluğu
Diagnostic accuracy of multidetector computed tomography in patients with angiographically proven coronary artery disease
Alper Canbay, Nihal Akar, Tuğba Kayhan, Nihan Erdoğan, Deniz Şahin, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
Sayfalar 16 - 21

4.
Akut miyokard infarktüslü hastalarda kollateral dolaşımın klinik, elektrokardiyografik ve anjiyografik parametrelerle değerlendirilmesi
Evaluation of collateral circulation with clinical, electrocardiographic, and angiographic parameters in patients with acute myocardial infarction
Ergün Seyfeli, Hüseyin Arınç, Yüksel Çiçek, İbrahim Özdoğru, Hayrettin Sağlam, Adnan Abacı, Fatih Yalçın, Ali Ergin
Sayfalar 22 - 28

DERLEME
5.
Türk kardiyovasküler tıp yayınları 2005: Nicelik ve niteliği
A quantitative and qualitative look at Turkey's publications in cardiovascular medicine in 2005
Altan Onat
Sayfalar 29 - 43

OLGU BILDIRISI
6.
Seksen dört yaşında bir olguda kor triatriatum sinister
Cor triatriatum sinister in an 84-year-old patient
Mehmet Tuğrul İnanç, Ali Doğan, Yücel Yılmaz, İbrahim Özdoğru
Sayfalar 44 - 46

7.
Konjestif kalp yetersizliği olan bir hastada geniş koroner arter fistülünün coil embolizasyon yöntemiyle kapatılması
Successful coil embolization of a large coronary artery fistula in a patient with congestive heart failure
Cevat Kırma, Muhsin Türkmen, Cevat Tanalp
Sayfalar 47 - 50

8.
İki taraflı renal arter stenozlu tip II Takayasu arteritli bir olguda stent uygulamasıyla renovasküler hipertansiyonun tedavisi
Successful stent implantation for renovascular hypertension in a patient with bilateral renal artery stenosis due to type II Takayasu's arteritis
Zekeriya Nurkalem, Nevzat Uslu, Şevket Görgülü, Mehmet Eren
Sayfalar 51 - 54

9.
Kalp dokusunun yenilenmesi amacıyla uygulanan hücre nakli aritmojenik mi?
Is cell transplantation for cardiac regeneration arrhythmogenic?
Erdem Diker
Sayfalar 55 - 58

10.
Kalp yetersizliği ve anemi
Heart failure and anemia
Zülküf Karahan, Kenan İltümür, Nizamettin Toprak
Sayfalar 59 - 65

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Romatizmal mitral kapak darlığı ve dev sol atriyal trombüs örneği
Rheumatic mitral stenosis and a very large left atrial thrombus
Öykü Gülmez, İlyas Atar, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu
Sayfa 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Hakan Kültürsay, Kenan Yılmaz Ömürlü
Sayfalar 68 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
13.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Sadi Güleç, Çetin Erol
Sayfalar 71 - 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
14.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale