TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (8)
Cilt: 33  Sayı: 8 - Aralık 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Metabolik sendromlu erkeklerde testosteron düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of testosterone levels in men with metabolic syndrome
Kenan İltümür, Aziz Karabulut, Gülten Toprak, Beran Yokuş, Nizamettin Toprak
Sayfalar 447 - 451

2.
Akut koroner sendromlu hastalarda serum miyeloperoksidaz düzeyi ile erken dönemdeki majör kardiyak olaylar arasındaki ilişki
The relationship between serum myeloperoxidase levels and major cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome
Şakir Arslan, M.Kemal Erol, Ahmet Kızıltunç, Engin Bozkurt, H.Yekta Gürlertop
Sayfalar 452 - 459

3.
Romatizmal ateşte klinik ve ekokardiyografik korelasyon: Oskültasyonun tanısal rolünün değerlendirilmesi
Clinical and echocardiographic correlations in rheumatic fever: evaluation of the diagnostic role of auscultation
H.Ercan Tutar, Nazire Özçelik, Semra Atalay, Emel Derelli, Filiz Ekici, Ayten İmamoğlu
Sayfalar 460 - 466

4.
Endotelyal nitrik oksit sentetaz (eNOS) gen polimorfizminin (T-786 C) koroner arter hastalığı ile ilişkisi
The relationship between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism (T-786 C) and coronary artery disease in a Turkish population
Burak Tangürek, Nihat Özer, Nurten Sayar, Sait Terzi, Hale Yaka Yılmaz, Recep Asiltürk, Hüseyin Aksu, Figen Çiloğlu, Şükrü Aksoy, Aydın Çağıl
Sayfalar 467 - 472

OLGU
5.
Künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması
Papillary muscle rupture due to blunt chest trauma
Atila Bitigen, Bülent Mutlu, H.Basri Erdoğan, Yelda Başaran
Sayfalar 473 - 475

DERLEME
6.
ST yükselmesiz akut miyokard infarktüsü geçiren bir hastada intrakoroner trombüs için tirofiban içeren yoğun antitrombotik tedavi
Intensive antithrombotic treatment including tirofiban for intracoronary thrombosis in a patient with non-ST segment elevation acute myocardial infarction
Fatma Yiğit, Mustafa Kemal Batur, Göknur Tekin, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 476 - 479

7.
Aspirin direnci
Aspirin resistance
Erdal Aktürk, Ergün Topal, Yüksel Aksoy
Sayfalar 480 - 487

8.
Kalp hastalıklarında oksidatif stresin rolü
The role of oxidative stress in heart diseases
Günnur Demircan, Emine Dıraman, Sabri Demircan
Sayfalar 488 - 492

OLGU
9.
Kronik, dev sol ventrikül psödoanevrizması
Chronic, giant left ventricular pseudoaneurysm
Sibel Turhan, Çağdaş Özdol, Gülgün Pamir, Kenan Ömürlü
Sayfa 493
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Deniz Güzelsoy, Tuğrul Okay, Seçkin Pehlivanoğlu
Sayfalar 496 - 498
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Editöre Mektup
Letters to the Editor
Sedat Türkoğlu, Murat Özdemir
Sayfa 501
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfalar 502 - 503
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale