TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (2)
Cilt: 33  Sayı: 2 - Mart 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hipertrofik kardiyomiyopatide klinik seyrin öngörülmesinde plazma N-terminal pro B-tip natriüretik peptid düzeyinin rolü
The role of plasma N-terminal pro B-type natriuretic peptide to predict the clinical course of patients with hypertrophic cardiomyopathy
Fatih Bayrak, Gökhan Kahveci, Hakan Fotbolcu, Kürşat Tigen, Bülent Mutlu, Yelda Başaran
Sayfalar 77 - 83

2.
Renal arter stenozunda stent uygulamasının kan basıncı üzerine uzun dönemli etkisi
The long-term beneficial effects of stent angioplasty on blood pressure in renal artery stenosis
Mustafa Yavuzkır, Necati Dağlı, Erdoğan İlkay, Ilgın Karaca, Mehmet Balin, Nadi Arslan, Hüseyin Çeliker
Sayfalar 84 - 89

3.
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlarının sıklığı, dağılımı ve risk faktörleri
The prevalence of coronary artery disease, distribution of lesions, and associated risk factors in patients with chronic renal failure
Hüseyin Bozbaş, Mehmet Alparslan Küçük, Aylin Yıldırır, Taner Ulus, Halil Olcay Eldem, İlyas Atar, Alp Aydınalp, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 90 - 95

4.
Türkiye’de sağlıklı genç erişkin erkeklerde koroner risk faktörlerinin incelenmesi: Kesitsel bir analiz
Coronary risk factors in young and healthy Turkish males: a cross-sectional analysis
Cem Barçın, Serkan Tapan, Hürkan Kurşaklıoğlu, Atila İyisoy, Sedat Köse, Selim Kılıç, Ersoy Işık
Sayfalar 96 - 103

OLGU
5.
İnferior vena kavada kronik tam tıkanıklık: Sağ kalp kateterizasyonu sırasında karşılaşılan nadir bir durum
Chronic total occlusion of the inferior vena cava: a rare phenomenon detected during right heart catheterization
Meltem Tekin, Alper Canbay, Sinan Aydoğdu, Erdem Diker
Sayfalar 104 - 106

6.
Kalpte metastatik kondrosarkom
Metastatic chondrosarcoma to the heart
Yekta Gürlertop, Enbiya Aksakal, Serdar Sevimli, Bilgehan Erkut, Nesrin Gürsan
Sayfalar 107 - 109

OLGU
7.
Sol ön inen koroner arterde spontan diseksiyon
Spontaneous dissection of the left anterior descending coronary artery
Oğuz Yavuzgil, Cemil Gürgün, Can Hasdemir, Hakan Kültürsay
Sayfalar 110 - 114

8.
Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi
The physiopathology and treatment of in-stent restenosis
Abdullah Doğan, Ömer Kozan, Nurullah Tüzün
Sayfalar 115 - 125

9.
Perkütan koroner girişimlerde distal mekanik koruma
Distal mechanical protection in percutaneous coronary interventions
Bilal Boztosun, Güçlü Dönmez, Cevat Kırma
Sayfalar 126 - 131

OLGU
10.
Protez aort kapağında endokardit
Endocarditis of a prosthetic aortic valve
Saide Aytekin, Aylin Tuğcu, Mustafa Güden, İ.C.Cemşit Demiroğlu
Sayfa 132
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfalar 137 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale