TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (6)
Cilt: 31  Sayı: 6 - Haziran 2003
1.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Spontan Ekokontrast, Sol Atriyal Total Boşalma Fraksiyonu ve Ters (''Reverse'') Remodeling Üzerine Etkisi
Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Spontaneous Echo Contrast Left Atrial Reverse Remodeling and Left Atrial Total Emptying Fraction
Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbaş, Kaya Sezer, Baki Komsuoğlu
Sayfalar 305 - 315

2.
Kronik Sol Kalp Yetersizlikli Olgularda Ölçülen / Beklenen Pik Oksijen Tüketimi Oranının Prognostik Değeri
Prognostic Value of Percent Achieved of Predicted Peak Oxygen Consumption for Patient with Chronic Heart Failure
Tamer Akbulut, Tuba Bilsel, Şennur Ünal Dayi, Sait Terzi, Bayram Bağırtan, Ahmet Sert, Nurten Sayar, Kemal Yeşilçimen
Sayfalar 316 - 322

3.
Coğrafi Bölgelerimizde Risk Değişkenlerinin ve Global Koroner Riskin Dağılımı
Distribution of Risk Variables and Global Risk Across Geographic Regions of Turkey
Altan Onat, Bülent Uzunlar, Gülay Hergenç, Mehmet Yazıcı, Hüseyin Uyarel, Sadık Toprak, Mehmet Özmay, Vedat Sansoy
Sayfalar 323 - 330

4.
Median Sternotomi Yoluyla Aort Koarktasyonu ve İntrakardiyak Anomalilerin Tek Seansta Onarımı
Single Stage Repair of Aortic Coarctation with Intracardiac Anomalies via Median Sternotomy
Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Ece Salihoğlu, Nilüfer Öztürk, Serap Tekin, Aşye Sarıoğlu, Tayyar Sarıoğlu
Sayfalar 331 - 337

5.
Kaptopril ve Valsartan?ın Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Olan Etkilerinin Sağlıklı Erkeklerde Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Captopril and Valsartan on Heart Rate Variability in Healthy Men
Dayimi Kaya, Ali Metin Esen, İrfan Barutçu, Ataç Çelik, Celal Kilit, Ersel Onra
Sayfalar 338 - 346

6.
Kardiyak Kaşeksi
Cardiac Cachexia
Göksel Kahraman, Ender Öner, Baki Komsuoğlu
Sayfalar 347 - 356

7.
Sol Sirkumfleks Koroner Arterin Sağ Koroner Arterin Bir Terminal Uzantısı Olarak Çıkışı: Oldukça Nadir Bir Konjenital Arter Anomalisi
Left Circumflex Coronary Artery Arising as a Terminal Extension of Right Coronary Artery: an Extremely Rare Congenital Coronary Artery
Hasan Turhan, Orhan Maden, Nurcan Başar, Hatice Şaşmaz, Emine Kütük
Sayfalar 357 - 360

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale