TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - Mart 2003
1.
Video Yardımı ile Minimal İnvazif ''Port-Akses'' Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları
Video-Assisted Minimally Invasive (Port Access) Cardiac Surgery: Early Results
Mustafa Gülden, Ertan Sağabaş, İlhan Sanisoğlu, Kamran Kazımoğlu, Uğur Özbek, Zehra Bayramoğlu, Kerem Oral, Belhhan Akpınar
Sayfalar 125 - 130

2.
Metoprolol ve Diltiazemin Mitral Darlıklı Olgularda p Dalga Dispersiyonuna Etkisi
Effects of Metoprolo and Diltiazem on P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis
Recep Demirbağ, Niyazi Güler, Beyhan Eryonucu, Ayhan Sinci, Ahmet Güneş
Sayfalar 131 - 135

3.
Kararsız angina Pektorisli Hastalarda Hücre Adhezyon Molekülleri Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığının İlişkisi
Relationship Between Level of Cell Adhesion Molecules and Extent of Coronary Artery Disease in Patients with Unstable Angina Pectoris
Ertuğrul Ercan, İstemihan Tengiz, Ekin Ercan, Azem Akıllı, İstemi Nalbantgil, Hüseyin Bozdemir, Gül Bozdemir, Okan Durmaz
Sayfalar 136 - 140

DIĞER YAZILAR
4.
Seçilmiş Kısa Raporlar
Brief Comminications of Selected Lectures

Sayfalar 142 - 163
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Sözlü Sunum Özetleri
Abstracts of Oral Presentations

Sayfalar 164 - 167
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Poster Sunum Özetleri
Abstracts of Poster Presentations

Sayfalar 167 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale