TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (12)
Cilt: 30  Sayı: 12 - Aralık 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 732 - 734
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
Akademik Kariyerle İlgili Yönetmelik, Kardiyoloji Dergilerimizde Proliferasyon ve TKD Arşivi'nin 2002 Yılı
New Regulation on Academic Promotion, Proliferation of our Cardiology Journals and the Past Year of the Archives of TSC
Altan ONAT
Sayfalar 735 - 736

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Yetmişbeş Yaş Üstü Hastalarda Koroner Baypass Cerrahisi ve Sonuçları
Coronary Artery Bypass Surgery and Outcomes in Patients 75 Years of Age or Over
Hilmi TOKMAKOĞLU, Özer KANDEMİR, Bora FARSAK, Serdar GÜNAYDIN, Hakan AYDIN, Cem YORGANCIOĞLU, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA
Sayfalar 737 - 742

4.
Türk Hipertansif Hastalarda Anjiyotensin-Konverting Enzim Gen Polimorfizmi ve Sol Ventrikül Hipertrofisi İlişkisi
Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism in Turkish Hypertensive Patients and its Association with Left Ventricular Hypertrophy
Hakan TEZCAN, Serhan TUĞLULAR, Candan ÇİFTÇİOĞLU, Ali Serdar FAK, Turgay IŞBİR, Çetin ÖZENER, Emel AKOĞLU, Ahmet OKTAY
Sayfalar 743 - 748

5.
Erişkinlerimizde Kan Basıncı ve Kontrol Altında Tutulması Yönünde Gelişme
Blood Pressure Levels in Turkish Adults: Initial Trend to Improved Blood Pressure Control
Altan ONAT, Yüksel DOĞAN, Hüseyin UYAREL, Köksal CEYHAN, Bülent UZUNLAR, Mehmet YAZICI, Mehmet ÖZMAY, Sadık TOPRAK, Vedat SANSOY
Sayfalar 749 - 757

DERLEME
6.
Aort Darlıklı Hastalarda Artmış P-Dalga Süresi ve P-Dalga Dispersiyonu
Increased P-Wave Duration and P-Wave Dispersion in Patients With Aortic Stenosis
Hasan TURHAN, Ertan YETKİN, Kubilay ŞENEN, Mehmet İLERİ, Ramazan ATAK, Asuman BİÇER, Hatice ŞAŞMAZ, Sengül ÇEHRELİ, Erdal DURU, Emine KÜTÜK
Sayfalar 758 - 762

7.
Bilimsel Etik: Bölüm IBilimsel Yanıltmanın Günümüzdeki Durumu: Türleri, Nedenleri, Önlenmesi ve Cezalandırılması
Research Ethics and Scientific Misconduct in Biomedical Research
Emin KANSU, Şevket RUACAN
Sayfalar 763 - 767

8.
Yayın Etiği: Yayında İzinler ve Haklar
Ethics in Publications: the Rights and Permissions
Yılmaz NİŞANCI
Sayfalar 768 - 772

DERLEME
9.
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Umutlar: Hücresel Kardiyomiyoplasti, Gen Tedavisi ve Nükleer Transfer
New Trends in Treatment of Heart Failure: Cellular Cardiomyoplasty, Gene Therapy and Nuclear Transfer
Mehmet TOKAÇ, Murad AKTAN, Ahmet AK, Selçuk DUMAN, Lale TOKGÖZOĞLU, Hasan GÖK
Sayfalar 773 - 782

10.
Çalışmalarda Hangi Büyüklükte Örneklem Gereklidir?
Erdem Diker
Sayfalar 783 - 784
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
11.
Türk Kardiyoloji Derneği' nin Kardiyoloji Alanında Uluslararası Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 784 - 785
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 786
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Konu ve Yazar Dizini
Subject and Author Index

Sayfalar 787 - 796
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale