TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (6)
Cilt: 29  Sayı: 6 - Haziran 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 330 - 333
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Total Kolesterol/HDL-kolesterol Oranı Koroner Hastalığın En İyi Lipid Öngördürücüsü: Trigliserid Ortalama Düzeyimiz Yılda 1 mg Yükselme Gösteriyor
Total Cholesterol/HDL-cholesterol Ratio Best Lipid Predictor of Coronary Disease in Turkish Adults: Mean Triglyceride Levels Rise by 1 mg/dl Per Year
Altan ONAT, Beytullah YILDIRIM, Burak ERER, Ömer BAŞAR, Ali ÇETİNKAYA, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY
Sayfalar 334 - 343

3.
Prospektif İncelemede Koroner Mortalitenin En İyi Belirleyicisi Kan Basıncı Yetişkinlerimizde 10 yılda Ortalama 5/3 mmHg'dan Fazla Arttı
Blood Pressure, on Prospective Analysis the Best Predictor of Coronary Mortality in Turkish Adults, Rose by a Mean of Over 5/3 mmHg in the Past 10 Years
Altan ONAT, Ömer BAŞAR, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY, Burak ERER, Beytullah YILDIRIM, Ali ÇETİNKAYA, Köksal CEYHAN, Ömer UYSAL
Sayfalar 344 - 353

4.
Doksorubisine Bağlı Kardiyomiyopatinin Saptanmasında Düzeltilmiş QT İntervali Takibi: Deneysel Bir Çalışma
Follow-up of Corrected QT Interval in the Detection of Doxorubicin Cardiomyopathy: an Experimental Study
Cem BARÇIN, Mükerrem SAFALI, Sedat KÖSE, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Kürşat ERİNÇ, Ersoy IŞIK, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 354 - 359

5.
DİABETES MELLİTÜS'ÜN KORONER KOLLETERAL DAMARLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of Diabetes Mellitus on Coronary Collateral Vessels
Yılmaz NİŞANCI, Murat SEZER, Berrin UMMAN, Ercüment YILMAZ, Sabahattin UMMAN, Önal ÖZSARUHAN
Sayfalar 360 - 363

6.
EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemi Gerçekçi mi?
EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation): Is it realistic?
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sinan DAĞDELEN, Gerçek ÇAMUR, Cem ALHAN
Sayfalar 364 - 367

EDITORYAL YORUM
7.
Ülkemizde Kalp Cerrahisi Riski EuroSCORE ile Belirlenebilir mi?
Is Cardiac Surgery Risk Determined with EuroSCORE in our Country
Oğuz TAŞDEMİR
Sayfa 368
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Hassas Aterosklerotik Plak
Vulnerable Atherosclerotic Plaque
Güneş AKGÜN
Sayfalar 369 - 372

9.
Hassas Aterosklerotik Plakların Tanınması
Identification of Vulnerable Atherosclerotic Plaques
Hakan KÜLTÜRSAY
Sayfalar 373 - 378

10.
Hassas Plağın Stabilizasyonu
Stabilization of Vulnerable Atherosclerotic Plaque
Tuğrul OKAY
Sayfalar 379 - 385

OLGU
11.
Obstrüktif ve Nonobstrüktif Cor Triatriatum: İki Olgu Sunumu
Obstructive and Nonobstructive Cor Triatriatum: Report of Two Cases
Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Nazan ÖZBARLAS, Sevcan ERDEM, Hafize YALINIZ, Orhan Kemal SALİH
Sayfalar 386 - 388

12.
PROKSiMAL SOL ÖN İNEN ARTER ANEVRİZMASININ STENT-GREFT İMPLANTASYONU İLE TEDAVİSİ: UZUN DÖNEMDE OLUMSUZ SONUÇ ALINAN BİR VAKA VAKA
Treatment of Proximal Left Anterior Descending Artery Aneurysm by Stent-graft Implantation: A Case Report with Adverse Long-term Outcome
Alpay SEZER, Aytaç ÖNCÜL, Ercüment YILMAZ, Mehmet MERİÇ
Sayfalar 389 - 392

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale