TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (11)
Cilt: 29  Sayı: 11 - Kasım 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 662 - 665
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Diyabeti Bulunmayan Yetişkinlerimizde Açlık Hiperinsülinemisi Koroner Hastalığın Bağımsız Belirleyicisi
Fasting Hyperinsulinemia Among Nondiabetics: Independent Association with Coronary Disease
Altan ONAT, Köksal CEYHAN, Vedat SANSOY, Ömer BAŞAR, Burak ERER, Ömer UYSAL, Gülay HERGENÇ
Sayfalar 666 - 671

EDITORYAL YORUM
3.
Koroner Kalp Hastalığı: Geleceğimiz için önemli bir tehdit
Coronary Heart Disease: a Major Threat for our Future
Ali OTO
Sayfalar 672 - 673
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Hipofiz Yetersizliği Olan Hastalarda Büyüme Hormonu Tedavisinin Lipid Profili, Kan Basıncı ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri: 6.ay Erken Dönem Sonuçları
Effect of Growth Hormone Replacement Therapy on Lipid Profile, Blood Pressure and Body Composition in Patients with Hypopituitarism: Six-Month Results
Namık Kemal ERYOL, Fatih TANRIVERDİ, Ramazan TOPSAKAL, Adnan ABACI, Fahri BAYRAM, Emrullah BAŞAR, Ali ERGİN, Fahrettin KELEŞTİMUR
Sayfalar 674 - 677

5.
Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Aortik "Stiffness" ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu ile İlişkisi
Aortic Stiffness and its Relation with the Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus
Mehmet EREN, Şevket GÖRGÜLÜ, Bahadır DAĞDEVİREN, Osman BOLCA, Dilaver ÖZ, Sacit CİNSOY, Tuna TEZEL
Sayfalar 678 - 686

6.
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Düşük Doz Dobutamin ile Elde Edilen Miyokardiyal Performans İndeksinin Revaskülarizasyon Sonrası Miyokard Fonksiyonundaki Düzelme ile İlişkisi ve Miyokard Canlılığın
Relationship of Myocardial Performance Index During Low Dose Dobutamine with the Myocardial Improvement After Revascularization and Its Value in Prediction of Myocardial Viability in Patients with Acute Myocardial Infarction
Mehmet EREN, Şevket GÖRGÜLÜ, Bahadır DAĞDEVİREN, Hale Yaka YILMAZ, Seden Erten ÇELİK, Osman BOLCA, Abdurrahman EKSİK, Sacit CİNSOY, Orhan ÖZER, Tuna Tezel
Sayfalar 687 - 694

7.
Homosisteinin Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığındaki Rolü, Lezyon Ağırlığı, B12 Vitamini ve Folik Asit İle İlişkisi
Role of Homocysteine in Atherosclerotic Coronary Artery Disease; Its Association With Lesion Stenotic Severity, Vitamin B12 and Folic Acid
Metin GÜRBÜZ, Ali AYDINLAR, Yeşim İLÇÖL, Kani GEMİCİ, İlker ERCAN, İbrahim BARAN, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Jale CORDAN
Sayfalar 695 - 702

8.
Halkımız için Total Kolesterol Düzeyi Normal Üst Sınırı Neden Mutlaka 180 mg/dl'ye Çekilmeli?
Rationale for Lowering the Upper Normal Limit of Total Cholesterol Levels to 180 mg/dl Among Turks
Altan ONAT
Sayfalar 703 - 707

DERLEME
9.
Konjestif Kalp Yetersizliği ve Ventriküler Aritmiler
Congestive Heart Failure and Ventricular Arrhythmias
Erdem DİKER
Sayfalar 708 - 714

10.
Fibratlar Ne Zaman Kullanılmalı?
When Should Fibrates Be Used?
Hüsniye YÜKSEL
Sayfalar 715 - 722

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale