TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - Mart 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 142 - 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
Halkımızda ve Başka Toplumlarda Kan Basıncında Fark ile Koroner Risk Arasındaki İlişki
Halkımızda ve Başka Toplumlarda Kan Basıncında Fark ile Koroner Risk Arasındaki İlişki
Altan ONAT
Sayfalar 146 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Olası Tarihi Bir Adım: Ulusal Kalp Sağlığı Platformu'nun Kuruluşu
Olası Tarihi Bir Adım: Ulusal Kalp Sağlığı Platformu'nun Kuruluşu
Altan Onat
Sayfalar 148 - 149
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Valsalva Manevrasının
Effect of the Valsalva Maneuver on Diastolic Indices in Patients with Essential Hypertension
Dilek URAL, Ertan URAL, Göksel KAHRAMAN, Ahmet SEKBAN, Oğuz CAYMAZ, Cumali AKTOLUN, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 150 - 155

5.
Antikoagülan Almayan Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Bozukluğu Olan ve Olmayan Kronik Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sol Atriyal Trombüs Sıklığı
Frequency of Left Atrial Thrombus in Nonanticoagulated Chronic Nonvalvular Atrial Fibrillation with and without Left Ventricular Systolic Dysfunction
Mehmet BİLGE, Niyazi GÜLER, Beyhan ERYONUCU, Reha ERKOÇ
Sayfalar 156 - 160

6.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Glukoz-İnsülin-Potasyum Solüsyonu Tedavisi ve Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi Üzerine Etkileri
Glucose-Insulin-Potassium Therapy and its Effects on Signal-averaged Electrocardiography in Acute Myocardial Infarction
Mehmet Sıddık ÜLGEN, Kenan İLTİMUR, A. Aziz KARADEDE, Sait ALAN, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 161 - 167

7.
Malnütrisyonlu Çocuklarda Kardiyak Fonksiyonlar ve Sol Ventrikül Kütlesinin Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi
Echocardiographic Evaluation of Cardiac Functions and Left Ventricular Mass in Children with Protein Energy Malnutrition
Burhan ÖCAL, Selma ÜNAL, H.Tahsin TEZİÇ, Pelin ZORLU, Deniz OĞUZ
Sayfalar 168 - 173

8.
Sol Ön İnen Koroner Arterin İzole Miyokardiyal "Bridge"lerinde QT Dispersiyonu
QT Dispersion in Isolated Myocardial Bridges of Left Anterior Descending Coronary Artery
Tural TERZİ, Ahmet Duran DEMİR, Hakan TIKIZ, Mustafa Özcan SOYLU, Uğur Kemal TEZCAN, Şule KORKMAZ
Sayfalar 174 - 179

DERLEME
9.
New Mathematical Models to Estimate Aortic Valve Area by Echocardiography
New Mathematical Models to Estimate Aortic Valve Area by Echocardiography
Hakan KARPUZ, Xavier JEANRENAUD, Mahmut ÖZŞAHİN, JeanJacques GOY, Lukas KAPPENBERGER
Sayfalar 180 - 185

10.
Nörokardiyojenik Senkopun Kalıcı Kalp Pili ile Tedavisi
Treatment of Neurocardiogenic Syncope with Permanent Pacemaker Implantation
İzzet ERDİNLER, Ertan ÖKMEN, Ahmet AKYOL
Sayfalar 186 - 189

11.
Yüksek Dansiteli Lipoprotein Ailesi
High-Density Lipoprotein Family
Gülay HERGENÇ
Sayfalar 190 - 197

OLGU
12.
Doğumsal Kalp Anomalisi Görülen Nadir Bir Sendrom: Kondroektodermal Displazi (Ellis-van Creveld Sendromu)
A Rare Syndrome with Congenital Cardiac Defect: Chondroectodermal Dysplasia (Ellis-van Creveld Syndrome)
Fuat GÜRKAN, Sıddık ÜLGEN
Sayfalar 198 - 200

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale