TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (6)
Cilt: 26  Sayı: 6 - Ağustos 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 326 - 329
Makale Özeti

2.
Mekanik Protez Kapak Trombozunun Trombolitik Tedavisinde Seri Transözofajiyal Ekokardiyografinin Klinik Değeri
Clinical Value of Serial Transesophageal Echocardiography in Thrombolytic Treatment of Mechanical Prosthetic Valve Thrombosis
Kenan SÖNMEZ, Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Nihal ÖZDEMİR, Bülent MUTLU, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 330 - 340

3.
Aort Yetersizliğinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Diyastolik Aort Kapak Malkoaptasyon Alanının Planimetrik Ölçümü
A New Approach to Assessment of Aortic Regurgitation; Planimetric Measurement of Diastolic Aortic Valve Malcoaptation Area by Transesophageal Echocardiography
Nihal ÖZDEMİR, Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Sibel ENAR, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 341 - 347

4.
Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Kardiyoversiyon Öncesi Yapılan Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Emboli Riski Azaltılabilir mi?
TEE-guided Cardioversion is Feasible and Safe in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation
Zerrin YİĞİT, M.Serdar KÜÇÜKOGLU, Kemalettin ŞİŞLİ, Haşim MUTLU, Nilgün İNCESOY, Sinan ÜNER, Deniz GÜZELSOY, Muzaffer ÖZTÜRK, Vedat SANSOY
Sayfalar 348 - 353

5.
Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sol Atriyal Spontan Eko Kontrastın Prognostik Önemi
Prognostic Implications of Left Atrial Spontaneous Echo-contrast in Nonvalvular Atrial Fibrillation
Zerrin YİĞİT, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Haşim MUTLU, Sinan ÜNER, Vedat SANSOY, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 354 - 357

6.
Siyanoakrilat Doku Yapıştırıcısının Kardiyovasküler Cerrahinin Güç Anlarında Kullanımı
Use of Cyanoacrylate Glue in the Management of Troublesome Cardiovascular Events
Murat DEMİRTAŞ, Nuri KARABULUT, Rafet GÜNAY, Bülend KETENCİ, Murat A. KONUK, Murat AKÇAR, Sabri DAĞSALI
Sayfalar 358 - 361

7.
İyonik Ve İyonik Olmayan Kontrast Ajanların Ventrikül Repolarizasyon Dispersiyonu Üzerine Etkileri
Effects of Ionic Versus Non-ionic Contrast Agents on Dispersion of Ventricular Repolarization
Armağan ALTUN, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 362 - 367

OLGU
8.
Olgu Bildirileri Pulmoner Valvüler Atrezi ve İntakt Ventriküler Septumlu Yenidoğanda Pulmoner Kapağın Transkateter Radyofrekans Yöntemle Perforasyonu
Transcatheter Radiofrequency Perforation in Pulmonary Valve Atresia with Intact Ventricular Septum in a Newborn
Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNAR, Resmiye BEŞİKÇİ, Zeynep İNCE, Talat CANTEZ
Sayfalar 368 - 371

9.
Çocukluk Çağında Primer Kardiyak Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu
Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma in Childhood: Case Report
Ali Rahmi BAKİLER, Erhun KASIRGA, Esra ÖZER, Serap AKSOYLAR
Sayfalar 372 - 374

10.
Atriyal Septal Defekte Bağlı Olarak Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Olan 3 Olguda Pulmoner Arter Lumeninde Trombus Varlığının Ekokardiyografik Olarak Tespiti
Echocardiographic Detection of Thrombus in Pulmonary Arteries in Three Patients with Pulmonary Hypertension Secondary to Atrial Septal Defee!
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Nihal ÖZDEMİR, Sibel ENAR, İlyas AKDEMİR, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 375 - 378

11.
Fallot Tetralojisi Tamiri Sonrasında Gelişen Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Anevrizması: Pulmoner Homogreft ile Rekonstrüksiyon
Aneurysms of the Right Ventricular Outflow Tract After Tetralogy of Fallot Repair:Reconstruction with Pulmonary Allograft in 2 Cases
E. Alp ALAYUNT, Tahir YAĞDI, Mustafa ÖZBARAN, Yüksel ATAY, Şenol COŞKUN, Ruhi ÖZYÜREK
Sayfalar 379 - 382

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale