TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (5)
Cilt: 26  Sayı: 5 - Temmuz 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 260 - 264
Makale Özeti

2.
Sağlıklı Çocuklarda Egzersize Kardiyovasküler Yanıtın Değerlendirilmesi
Cardiovascular Responses to Exercise in Healthy Children
Zerrin YİĞİT, Funda ÖZTUNÇ, Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY, Gül Sağın SAYLAM, Ayşe SARIOĞLU, Nilgün GÜRSES
Sayfalar 265 - 271

3.
Romatizmal Ateşe Bağlı Korede Subklinik Kalp Tutulumunu Belirlemede Renkli Doppler Ekokardiyografi
Color-Doppler Echocardiograpby in the Assessment of Subclinical Cardiac Involvement in Chorea Minor due to Rheumatic Fever
Ahmet ÇELEBİ, Teoman ONAT, Gülay AHUNBAY, Gülhis BATMAZ
Sayfalar 272 - 274

4.
SİRKUMFLEKS ARTERİN TRANSVERS SiNÜSTEN GEÇiRiLEN PEDiKÜLLÜ SAG iNTERNAL MAMMARYAN ARTER KULLANILARAK REVASKÜLARiZASYONU
Revascularization of the Circumflex Artery Using Pedicled Right Internal Mammary Artery Graft via the Transverse Sinus
Bülent POLAT, Mert YILMAZ, Belhan AKPINAR, Vedat AYTEKİN, Osman BAYINDIR, Bingür SÖNMEZ
Sayfalar 275 - 278

5.
Konjestif Kalp Yetersizliğinde Serum Eritropoetin Seviyeleri ve Klinik, Hemodinamik, Hormonal Parametrelerle İlişkisi
Blood Levels of Erythropoietin in Congestive Heart Failure and Relationship to Clinical,Hemodynamic and Hormonal Profiles
M. Kemal EROL, Engin BOZKURT, Fatih AKÇAY, Hüseyin ŞENOCAK, Şule KARAKELLEOĞLU, Sebahattin ATEŞAL, Necip ALP
Sayfalar 279 - 283

6.
Egzersiz Testinde ST Segmenti Seviyesi, İntegrali ve İndeksine Kalp Hızı ve Çift-çarpım Uyarlaması
Adjusment of Heart Rate and Double-product to ST -segment Level, -index, and -integral in Exercise Testing
Murat GENÇBAY, Muzaffer DEĞERTEKİN, Yelda BAŞARAN, İsmet DİNDAR, Fikret TURAN
Sayfalar 284 - 290

DERLEME
7.
Derlemeler Torsade de Pointes'in Oluşum Mekanizmaları
Mechanism of Torsade de Pointes Arrhythmias
Bülent GÖRENEK
Sayfalar 291 - 298

8.
Menopozda Hormon Replasman Tedavisinin Koroner Kalp Hastalığından Korunmadaki Rolü
Role of Postmenopausal Estrogen Therapy in the Prevention of Coronary Heart Disease
Güneş AKGÜN
Sayfalar 299 - 303

9.
Apoptoz ve Kardiyovasküler Sistem
Apoptosis and the Cardiovascular System
Hakan BAHADIR, Morteza Sharifi MEHR, Olcay SAĞKAN
Sayfalar 304 - 309

OLGU
10.
Olgu Bildirileri Kalp Yetersizliğinin Nadir Bir Sebebi: Hipokalsemik Kardiyomiyopati
A Rare Cause of Heart Failure: Hypocalcemic Cardiomyopathy
Mustafa KAHRAMAN, Murat MOGULKOÇ, Hazım DİNÇER, Can ÖZER
Sayfalar 310 - 312

11.
İntraaortik Balon Pompası Desteği Sırasında Distal Ekstremite İskemisinin Önlenmesinde Yeni Bir Yöntem
A New Method to Prevent Ischemia of the Distal Extremity During Intraaortic Balloon Pump
Hasan KARABULUT, Remzi TOSUN, Ahmet KORUKÇU, Hakan GERÇEKOĞLU, Murat DEMİRTAŞ, Onur SOKULLU, Mehtap ŞİŞMAN
Sayfalar 313 - 315

OLGU
12.
Olgu Bildirisi Koroner Bypass Operasyonunda Safen Ven Greftinin Endoskopik Çıkarılması
Endoscopic Saphenous Vein Harvesting in Coronary Bypass Surgery
Bekir Hayrettin ŞİRİN, Cihat TETİK, Levent YILIK
Sayfalar 316 - 317

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale