TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (7)
Cilt: 24  Sayı: 7 - Eylül 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 388 - 391
Makale Özeti

2.
Türk Erişkinlerinde Kanda Kolesterolde İstikrar, Trigliseridde Yükselme
Investigations Stable Blood Cholesterol But Rising Triglyceride Levels in Turkish Adults
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Biol.Erdal İNCE, Kenan DÖNMEZ, İbrahim KELEŞ, Barış ÖKÇÜN, Göksel KAHRAMAN, Dursun DURSUNOĞLU
Sayfalar 392 - 398

3.
Kardiyoloplejik Solüsyonlara Eklenen Karnitinin Miyokard Koruması Üzerindeki Etkileri
Myocardial-Protective Effects of Carnitine Enriched Cardioplegic Solutions
Hüdai ÇATALYÜREK, Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO
Sayfalar 399 - 404

4.
Koroner Arter Hastalığın Serum ve Eritrosit Selenyum Değerleri ile Olan İlişkisi
Serum and Erythrocyte Selenium Concentration Related to Coronary Artery Disease
Rıdvan YALÇIN, Mehmet ALKAN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ, Ahmet SAYAL, Ahmet AYDIN, Aşkın IŞIMER
Sayfalar 405 - 410

5.
Koroner Arter Hastalarında Nitrogliserinin Antitrombotik Etkileri
Antithrombotic Properties of Nitroglycerin in Patients with Coronary Artery Diease
Şule KARAKELLEOĞLU, Salim Başol TEKİN, Mahmut AÇIKEL, Mahmut ŞAHİN, Zuhal UMUDUM, Fatih AKÇAY, Necip ALP
Sayfalar 411 - 415

6.
Başarılı Koroner Balon Anjioplastiden Sonra Oluşan Kardiak Hasarı Araştırmada Troponin-T ve CK-MB Enzimleri
Troponin-T and Creatine Kinase-MB in Detecting Myocardial Injury After Coronary Angioplasty
Azem AKILLI, Filiz ÖZBERKAN, Gülinaz ALPER, Ömür ERKIZAN, Ahmet ALTINTIĞ, Levent CAN
Sayfalar 416 - 420

7.
Hafif - Orta Şiddette Esansiyel Hipertansiyonda Doksazosinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Effects and Safety of Doxazosin in Mild to Moderate Essential Hypertension
Murat ÖZDEMİR, Telat KELEŞ, Erdem DİKER, Sinan AYDOĞDU, Hatice ŞAŞMAZ, Hadi TUNCER, Emine KÜTÜK
Sayfalar 421 - 424

8.
Stabil Angina Pektoris'de Dilaltı Kaptopril'in Efor Testi Parametreleri ve Nörohormonal Aktivasyon Üzerine Etkileri
Effects of Sublingual Administration of Captopril on Parameters of Exercise Test and Neurohormonal Activation in Patient with Stable Angina Pectoris
Kani GEMİCİ, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Dilek YEŞİLBURSA, Akın SERDAR, Serdar ENER, Ali AYDINLAR, Levent BÜYÜKUYSAL, Nedim ÇOBANOĞLU
Sayfalar 425 - 432

9.
Parsiyel ve Komplet Atriyoventriküler Kanal Defektli 22 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Partial and Complete Atrioventricular Canal Defects in 22 Patients
Semra ATALAY, Ayten İMAMOĞLU, Halil GÜMÜŞ, Adnan UYSALEL, Levent DİLEK, Nahide ALTUĞ
Sayfalar 433 - 437

10.
Çocukluk Çağında İntrakardiyak Kitleler
Cardiac Masses in Infants and Children
Ayşe Güler EROĞLU, Gül SAĞIN SAYLAM, Ayşe SARIOĞLU, Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 438 - 445

11.
Transradyal Koroner Stent Uygulanan Bir Olgu
A Case of Transradial Coronary Stent Implantation
Selim YALÇINKAYA, Deniz KUMBASAR, Necmi DEĞER
Sayfalar 446 - 448

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale