TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - Mart 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 72
Makale Özeti

2.
Türk Erişkinlerinde Kan Basıncında Yeni Eğilimler: TEKHARF Çalışması 1990 ve 1995 Verilerinin Analizi
Clinical Investigations Trends in Blood Pressure Levels in Turkish Adults: 5-year Follow-up of Original Cohort
Altan ONAT, Dursun DURSUNOĞLU, Vedat SANSOY, Kenan DÖNMEZ, İbrahim KELEŞ, Barış ÖKÇÜN, Göksel KAHRAMAN
Sayfalar 73 - 81

3.
Esansiyel Hipertansiyona Bağlı Sol Ventrikül Hipertrofisi Gelişen Hastalarda Ventriküler Aritmilerin QTc Süresi İle İlişkisi
Significance of QTc Prolongation on Ventricular Arrhythmias in Patients with Left Ventricular Hypertrophy Secondary to Essential Hypertension
Kaan KULAN, Cemal TUNCER, Cansel KULAN, Özhan GÖLDELİ, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 82 - 87

4.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Taşiaritmilerde QT Dispersiyonu
QT Dispersion in Patients with Ventricular Tachyarrhythmias Following Acute Myocardial Infarction
Serdar AKSÖYEK, M. Kemal BATUR, Enver ATALAR, M. Giray KABAKCI, Kenan ÖVÜNÇ, Mehmet KABUKÇU, Kudret AYTEMİR, Ali OTO
Sayfalar 88 - 92

5.
ATS Mitral Kapağının St. Jude-Medikal Mitral Kapağı ile Karşılaştırılması
Comparison of Mitral Heart Valve Prostheses: ATS Versus St Jude-Medical
Hakan KARPUZ, Michel HURNI, Xavier JEANRENAUD, Nicole AEBİSCHER, Hossein SADEGHI, Lukas KAPPENBERGER
Sayfalar 93 - 96

6.
İnfarktüsle İlgili Arteri Tıkalı Hastalarda Kollateral Dolaşımın Miyokard Canlılığı ile İlişkisi ve Sol Ventrikül Fonksiyonunun Korunmasında Önemi
Relation of Myocardial Viability of the Status of Collateral Flow in Total Occlusion of Infarct-related Artery: Impact of Collateral Flow on Preservation of Left Ventricular Function
Ayşe Emre PINARLI, Birsen ERSEK, Kemal YEŞİLÇİMEN, Seyfi USLUBAŞ, Kadir GÜRKAN, Atilla YAVUZ, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Tolga DOĞRU, Selçuk GÖRMEZ
Sayfalar 97 - 101

7.
Potasyumlu Soğuk Kan Kardiyoplejisine Diltiazem Eklenmesinin Miyokard Korunması Üzerindeki Etkileri
Effect of Adding Diltiazem of Cold Blood Potassium Cardioplegia on Myocardial Protection
Ahmet BALTALARLI, Rıza TÜRKÖZ, B. Hayrettin ŞİRİN, Levent YILIK, Cengiz ÖZBEK, Ayhan AKÇAY, Banu DENGİZ, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 102 - 106

8.
Aort Stenozlu Çocuklarda Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonlarının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Left Verticular Functions in Children with Aortic Stenosis assessed by Echocardioglaphy
Nazlıhan GÜNAL, Arman BİLGİÇ
Sayfalar 107 - 112

9.
Fallot Tetralojisinde Koroner Arter Anomalileri
Coronary Artery Anomalies in Tetralogy of Fallot
İ.Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Rasim ENAR, Y.Barbaros KINOĞLU, Sibel ŞENER
Sayfalar 113 - 117

OLGU
10.
Olgu Bildirileri Superior-Septal Kesi Sonrası Sinüs Düğümü İşlevi ve Elektrofizyolojik Değişim
Case Reports Sinus Node Function and Electrophysiologic Alteration Following Superior-Septal Incision
Serdar ENER, Erdem DİKER, O. Akın SERDAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Alper SERÇELİK, Jale CORDAN, Mete CENGİZ
Sayfalar 118 - 122

11.
"Twiddler" Sendromu: Dört Olgunun Bildirisi
Pacemaker Twiddler's Syndrome: Report of four cases
Ali OTO, Mehmet KABUKÇU, Kudret AYTEMİR, M. Bülent ÖZİN, Serdar AKSÖYEK, Kenan ÖVÜNÇ, Giray KABAKCI, Lale TOKGÖZOĞLU
Sayfalar 123 - 125

12.
Yenidoğanın Kritik Pulmoner Stenozunda Balon Valvüloplasti Uygulanması: İki Olgunun Sunumu
Percutaneous Balloon Valvuloplasty in Newborn with Critical Pulmonary Stenosis: Report of Two Cases
İ. Levent SALTIK, Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, Servet ÖZTÜRK, Sevda ARAT
Sayfalar 126 - 128

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale